Toiduabi

Hättasattunud loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamiseks.

Toiduabi

0% funded

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

Tulemuslike eesmärkide saavutamiseks ja meie missiooni edukaks elluviimiseks vajame heade inimeste ja ettevõtete annetusi ning toetust. Samuti aitavad regulaarsed annetused tagada organisatsiooni parema jätkusuutlikkuse.

Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. Lähtuvalt seltsi missioonist tegeleme viie põhivaldkonnaga:

1. Avalikkuse teavitamine ja ühiskonna teadlikkuse tõstmine (ennetus- ja teavitustöö) – üleriigiliste kampaaniate ja projektide korraldamine, igapäevane teavitustöö meedias ja suhtlus avalikkusega, teavitustegevused sotsiaalmeedias, koostöö välisorganisatsioonidega.

2. Õigusloomes osalemine – loomakaitseseaduse ja teiste loomakaitsega seonduvate õigusaktide eesmärgipärase ja tõhusa rakendamise jälgimine, edendamine ning vajadusel ettepanekute tegemine seaduste muutmiseks ja täiendamiseks.

3. Loomakaitsealane järelevalve – igapäevaselt avatud infotelefonile ja e-postile saabuvate hädajuhtumite lahendamine, loomade pidamistingimuste kontrollimine, juhtumite lahendamiseks avalduste ja pöördumiste koostamine ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, Politsei- ja Piirivalveamet, kohalikud omavalitsused jt).

4. Loomade otsene abistamine – hättasattunud loomade raviarvete ja teiste veterinaarsete protseduuride (kiibistamine, vaktsineerimine, steriliseerimine/kastreerimine) hüvitamine, loomade transport, hoiukodude kulude hüvitamine, loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamine.

5. Inimeste koolitamine – lastele ja täiskasvanutele loomakaitsealaste ja loomade heaolu puudutavate koolituste läbivimine, infotundide korraldamine erinevate kampaaniate raames.

Igast abist ja annetusest saavad alati alguse suured heateod!

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €2