Tegevused 2022- 2026

Tutvu Eesti Loomakaitse Seltsi peamiste tegevuste ja eesmärkidega, mis on organisatsioon endale seadnud järgnevaks viieks aastaks. Loomade hülgamise ja väärkohtlemise vähendamine ning ennetamine. EESMÄRGiD:  Suurendada kiibistatud ja registreeritud lemmikloomade arvu....

Tutvu Eesti Loomakaitse Seltsi peamiste tegevuste ja eesmärkidega, mis on organisatsioon endale seadnud järgnevaks viieks aastaks.

Loomade hülgamise ja väärkohtlemise vähendamine ning ennetamine.

EESMÄRGiD: 

 • Suurendada kiibistatud ja registreeritud lemmikloomade arvu. Töötada selle nimel, et  lemmikloomade kiibistamine ja registreerimine oleks kohustuslik üle Eesti (ühtne register). Tagada kontroll lemmikloomade arvu üle; 
 • Vähendada soovimatute järglaste ja seeläbi kodutute loomade arvu;
 • Koerte ja kasside paljundamise ja müügi reguleerimine. Lemmiklooma vabrikute tegevuse takistamine ja kontrolli tagamine lemmikloomade paljundamise üle. Inimeste teavitamine probleemist; 
 • Eksootiliste lemmikloomade pidamise ja müügi reguleerimine. Töötada välja koostöös ametiasutustega ja teadlastega list eksootilistets loomadest, keda võib kodustes tingimustes pidada. Seeläbi parandada eksootiliste lemmikloomade tingimusi. Teavitada probleemist avalikkust;
 • Pisiloomade vajaduste ja loomu tutvustamine ning müügi reguleerimine;
 • Koduvägivalla ohvrite loomadele ajutise kodu pakkumine. Probleemile tähelepanu juhtimine;
 • Loomapidamise kultuuri arendamine – nõustamine, koolitused, õigete koolitusmeetodite propageerimine, seaduse muudatused.

Tegevused: teavituskampaaniad, teavitusmaterjalid, üritused, koolitused, infoliini pidamine, koostöö riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega.

Metsloomade, lindude ja inimeste rahumeelse kooseksisteerimise nimel tegutsemine

EESMÄRK: 

 • Inimeste teavitamine ja juhtnööride jagamine, kuidas metsloomadega käituda;
 • Koostöö arendamine Keskkonnaametiga;
 • Metsloomade taastuskeskuse loomise nimel tegutsemine.

Tegevused: teavituskampaaniad, teavitusmaterjalid, koolitused, infoliini pidamine, koostöö riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega.

Loomade otsene abistamine

EESMÄRK: 

 • Igapäevane loomakaitsealane nõustamine ja juhtumite lahendamine üle Eesti läbi infotelefoni, e-posti ja sotsiaalmeedia;
 • Hättasattunud ja kodutute loomade päästmine ja aitamine (kõik loomad);
 • Loomade pidamistingimuste kontrollimine (kõik loomad).

Tegevused: avalikkuse teavitamine seltsile saabunud juhtumitest ning loomakaitse teemadest, loomadele kodu otsimine, infoliini pidamine, kontrollkäigud, koostöö riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega.

Loomasõbraliku käitumise propageerimine ja tunnustamine 

EESMÄRK: 

 • Loomasõbraliku ja -vaenuliku teo valimine;
 • Loomasõbraliku koha märgis;
 • Loomasõbralik meelelahutus;
 • Loomadele muul viisil tähelepanu juhtivad üritused, mängud, kampaaniad;
 • ELSi vabatahtlike, liikmete aktiivne kaasamine, koolitamine;
 • ELSi koostööpartnerite, annetajate, muidu jälgijate aktiivne kaasamine.

Tegevused: kampaaniad ja üleskutsed, tunnustamine, üritused, avalikkuse teavitamine, koostöö riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega.