Mida me teeme

Tööd ja tulemused Aastatel 2009-2016 on ELSi infotelefonile ja epostile laekunud 31 534 hädajuhtumi teadet ELS koostanud 1 581 pöördumist ja avaldust erinevatele ametkondadele (Politsei- ja Piirivalveamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused jms) ELS...

Tööd ja tulemused

Aastatel 2009-2016 on

  • ELSi infotelefonile ja epostile laekunud 31 534 hädajuhtumi teadet
  • ELS koostanud 1 581 pöördumist ja avaldust erinevatele ametkondadele
    (Politsei- ja Piirivalveamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Keskkonnaamet, kohalikud omavalitsused jms)
  • ELS katnud loomade veterinaarsete protseduuride ja sellega seonduvaid kulusid 275 100 euro
    väärtuses
  • ELS abistanud rahaliselt ühtekokku 8 770 looma
  • ELS andnud koolitusi ja loenguid 19 643 inimesele

Täname kõiki, kes on andnud oma panuse seltsi tegevuse toetuseks, kelle jaoks on iga loom hoolimist ja kaitset väärt ning kelle soov on abistada endast nõrgemaid ja neid, kes ennast ise aidata ei saa.

Annetajate, toetajate ja koostööpartnerite abiga oleme aidanud tuhandeid abivajavaid loomi, korraldanud üle-eestilisi üritusi, kümneid teavitus- ja ennetuskampaaniaid ning edendanud aktiivselt Eesti loomapidamis- kultuuri.

Igast abist ja annetusest saavad alati alguse suured heateod!

Leave a Reply