Rahvusvaheline Loomakaitse Konverents/ International Animal Welfare Conference 2019

English below ESITLUSED/ PRESETATIONS 2. oktoober / 2. october Lemmikloomade steriliseerimine ja kastreerimine, kodutud kassid./ Sterilization and castration. How to solve the issue of stray pets? (Karen Hiestand, UK) – Sterilization.Castraton.Tallinn_K.Hiestand Eutanaasia...

English below

ESITLUSED/ PRESETATIONS

2. oktoober / 2. october

Lemmikloomade steriliseerimine ja kastreerimine, kodutud kassid./ Sterilization and castration. How to solve the issue of stray pets? (Karen Hiestand, UK) – Sterilization.Castraton.Tallinn_K.Hiestand

Eutanaasia – millal langetada otsus ja millest otsuse tegemisel lähtuda?/ Euthanasia. When to decide and what to base a decision on? (Karen Hiestand, UK) – Euthanasia.Tallinn_ K.Hiestand

Miks Euroopa vajab positiivset nimekirja (lubatud loomaliikide nimekirja), et reguleerida eksootiliste lemmikloomade pidamist ja müüki?/ Exotic animals. Why Europe needs a positive list (an overview of permitted species) in order to regulate the keeping and sale of exotic pets? (Marieke Vreeken, NL) – Presentation_M.Vreeken_2 October 2019

Tallinna varjupaiga tutvustus ja ülevaade selle pidamisest./ How to establish and run a shelter. By the example of Tallinn Animal Shelter. (Hellika Landsmann, EE) – Lemmikloomandus_konverents_2019_H.Landsmann

Varjupaiga loomade elukeskkonna rikastamine. / Enriching the environment of animals in shelters. (Anneli Matsi,  EE) – Loomakaitsekonverents_Anneli Matsi

Läbipõlemine – mida tähendab ja kuidas vältida./ Burnout – what does it mean and how to avoid it. (Evelyn Valtin, EE) – Enese-hoidmine-ELS-IWAC-021019

 

Olete oodatud osalema Rahvusvahelisel Loomakaitse Konverentsil 2. – 3. oktoober 2019.

Kahepäevase koolituse pühendame loomade kaitsmisele ja päästmisele ning neile inimestele, kes igapäevaselt loomade aitamisega tegelevad. Esimesel päeval räägime hulkuvatest/ kodututest loomadest ja nendega seotud probleemidest. Tutvustame varjupaika ja anname ülevaate selle pidamisest. Päeva teise poole pühendame inimestele, kes loomade aitamisega tegelevad. Puudutame kõigi loomakaitsjate jaoks rasket ja tundlikku teemat, milleks on läbipõlemine – mida see tähendab ja kuidas seda vältida.

Teise päeva sisustab Helen Woodward Animal Center seminariga The Business of Saving Lives (Loomakaitse juhtimine). Kursus on loodud loomi abistavatele organisatsioonidele, kes soovivad areneda kasutades juba proovitud ja toimivaid meetodeid. Seminar sobib kõigile neile, kes soovivad tõsta inimeste teadlikkust, suurendada annetusi või soovitakse korraldada heategevuslikku tuluüritust.  The Business of Saving Lives aitab kindlasti leida uusi ja erinevaid lähenemisi, kuidas oma eesmärkideni jõuda.

Konverents toimub Tallinna Õpetajate Majas (Reakoja plats 14), mis asub vanalinna südames.

Konverentsil toimub sünkroontõlge, mida on võimalik kuulata kõrvaklappidega.

KAVA

1. oktoober
Tallinna loomade varjupaiga külastused:

12.00

14.00

16.00

2. oktoober

8.30 Kogunemine ja hommikukohv

9.05 Avasõnad (Kalle Klandorf, Tallinna abilinnapea)

9.30 Loomakaitsealase järelvalve korraldus Eestis (Ainike Nõmmisto, Veterinaar- ja Toiduamet juhtivspetsialist, EE)

10.15 Miks Euroopa vajab positiivset nimekirja (lubatud loomaliikide nimekirja), et reguleerida eksootiliste lemmikloomade pidamist ja müüki? (Marieke Vreeken, Animal Advocacy and Protection poliitikaametnik, NL)

11.00 Paus

11.15 Eutanaasia – millal langetada otsus ja millest otsuse tegemisel lähtuda? (Karen Hiestand, veterinaar, UK)

12.00 Lemmikloomade steriliseerimine ja kastreerimine, kodutud kassid. (Karen Hiestand, veterinaar, UK)

12.45 Lõuna

13.45 Tallinna varjupaiga tutvustus ja ülevaade selle pidamisest. (Hellika Landsmann, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist, EE)

14.30 Varjupaiga loomade elukeskkonna rikastamine (Anneli Matsi, Varjupaikade MTÜ juhatuse liige, EE)

15.15 Paus

15.30 Läbipõlemine – mida tähendab ja kuidas vältida. (Evelyn Valtin, Eesti Loomakaitse Seltsi liige ja endine üldjuht, EE)

16.30 Lõpp

19.00 – 22.00 ÕHTUSÖÖK

3. oktoober

Päeva sisustab Helen Woodward Animal Center seminariga The Business of Saving Lives (Loomakaitse juhtimine)

8.30 Kogunemine ja hommikukohv

9.30 Avasõnad. Poliitika kohandamine loomade ja kogukonna muutuvatele vajadustele (Mike Arms, tegevjuht Helen Woodward Animal Center, US)

10.45 Vahendite kogumine. Püsiannetajate leidmine ja kogumisviiside mitmekesistamine selgete ja end tõestanud kogumisstrateegiate abil (Renee Resko, arendusala asejuht Helen Woodward Animal Center, US)

12.00 Lõuna

13.00 Sotsiaalmeedia. Veebipubliku haaramine suurepärase klienditeeninduse, kasulike nippide ja loova sisuga, rakendades sotsiaalmeedia häid tavasid (Marcie Grube, sotsiaalmeediahaldur Helen Woodward Animal Center, US)

14.00 Avalikud suhted. Kuidas saada meedia tähelepanu pea olematute kulutustega loovate suhtekorraldustehnikatega (Jessica Gercke, avalike suhete ja kommunikatsioonijuht Helen Woodward Animal Center, US)

16.00 Vestlusring ja küsimused (Mike Arms, Renee Resko, Marcie Grube, Jessica Gercke, Helen Woodward Animal Center, US)

16.30 Lõpp

OSALEMISTASU:

1 päev – 25 EUR

2 päeva – 40 EUR

Õhtusöök – 35 EUR

REGISTREERU SIIN.

We hope to see you at the International Animal Welfare Conference on October 2-3, 2019.

Our two-day workshop will focus on the protection and saving of animals and on those who help animals on a daily basis. We will spend the first day discussing abandoned animals and their problems. We will also give an overview of a local animal shelter and its management. The later half of the day will be devoted to people helping animals. We will concentrate on a difficult subject for those active in animal welfare – burnout. What does it mean and how can we avoid it?

The second day will be dedicated to seminar The Business of Saving Lives organised by the Helen Woodward Animal Center. This workshop is created for animal welfare organisations that wish to evolve using tried and tested methods. This is perfect for those who wish to increase awareness, raise donations or to organise a charitable event. The Business of Saving Lives will definitely help you in finding fresh approaches!

Conference will be held in Teachers’ House (Reakoja plats 14).  An event centre with a historical atmosphere in the heart of the Old Town.

 

PROGRAMME

October 1st

Visit to Tallinn Animal Shelter:

12.00

14.00

16.00

October 2nd

8.30 Gathering and morning coffee

9.05 Opening remarks (Kalle Klandorf, Tallinna Deputy Mayor)

9.30 Work and goals of the animal health and welfare department of the Estonian Veterinary and Food Board

10.15 Exotic animals. Why Europe needs a positive list (an overview of permitted species) in order to regulate the keeping and sale of exotic pets? (Marieke Vreeken, NL)

11.00 Break

11.15 Euthanasia. When to decide and what to base a decision on? (Karen Hiestand, UK)

12.00 Sterilization and castration. How to solve the issue of stray pets? (Karen Hiestand, UK)

12.45 Lunch

13.45 How to establish and run a shelter. By the example of Tallinn Animal Shelter. (Hellika Landsmann, EE)

14.30 Enriching the environment of animals in shelters. (Anneli Matsi, EE)

15.15 Break

15.30 Burnoutwhat does it mean and how to avoid it. (Evelyn Valtin, EE)

16.30 End

19.00 – 22.00 DINNER

October 3rd

8.30 Registration, networking and light continental breakfast 

9.30 Opening remarks. Adapt policies to meet the changing needs of the animals and the community (Mike Arms, President and CEO Helen Woodward Animal Center, US)

10.45 Fundraising. Build donor bases and diversity fundraising strategies by using concrete and proven fundraising methods (Renee Resko, Vice President of Development Helen Woodward Animal Center, US)

12.00 Lunch

13.00 Social Media. Engage an online audience through excellent online customer service, helpful to-do’s and creative content by using social media best practices (Marcie Grube, Social Media Manager Helen Woodward Animal Center, US)

14.00 Public Relations. Get media attention with little-to-no-cost by using creative, out-of-the-box public relations techniques (Jessica Gercke, PR and Communications Director Helen Woodward Animal Center, US)

16.00 Panel and Q&A (Mike Arms, Renee Resko, Marcie Grube, Jessica Gercke)

16.30 End

PARTICIPATION FEE:

1 day – 25 EUR

2 days – 40 EUR

Dinner – 35 EUR

REGISTER HERE.