Töö seaduste/õigusaktidega

Seadused/õigusaktid   Ettepanekud seaduste/õigusaktide muutmiseks 2023 Rohepöörde tegevusplaan: Eesti Loomakaitse Seltsi ettepanekud 2022 – Lemmikloomade pidamise nõuded: Eesti-Loomakaitse-Selts_-ettepanek_maaruse-nr-76-„Lemmikloomade-pidamise-nouded-muutmine 2020 – Loomakaitseseadus: Loomakaitseseaduse muutmine 2020_ELS ettepanekud 2020 – Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise...

Seadused/õigusaktid

 

Ettepanekud seaduste/õigusaktide muutmiseks

2023 Rohepöörde tegevusplaan: Eesti Loomakaitse Seltsi ettepanekud

2022 – Lemmikloomade pidamise nõuded: Eesti-Loomakaitse-Selts_-ettepanek_maaruse-nr-76-„Lemmikloomade-pidamise-nouded-muutmine

2020 – Loomakaitseseadus: Loomakaitseseaduse muutmine 2020_ELS ettepanekud

2020 – Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus: Eesti-Loomakaitse-Selts_-ettepanek_LoKSPankrSeeln09012020.docx

2019 – Lemmikloomana peetavate lubatud loomaliikide nimekirja kasutusele võtmine