Loomasõbralik ja -vaenulik tegu

Eesti Loomakaitse Selts korraldab igal aastal loomakaitsepäeval loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo valimist. Tegu on pikaajalise traditsiooniga, mis sai alguse juba 2000. aastal. Loomasõbralikuma ja vaenulikuma teo valimine näitab hästi millised...

Eesti Loomakaitse Selts korraldab igal aastal loomakaitsepäeval loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo valimist. Tegu on pikaajalise traditsiooniga, mis sai alguse juba 2000. aastal.

Loomasõbralikuma ja vaenulikuma teo valimine näitab hästi millised loomadega seotud juhtumid Eesti inimesi enam puudutavad. Samuti juhime valimisega tähelepanu probleemidele ja näitame millised on olnud positiivsed arengud.

Igal aastal valitakse avalikkuse poolt 3 loomasõbralikuma ja 3 loomavaenulikuma teo vahel. Kummaski teost enam hääli saanud tegu pälvitakse aasta loomasõbralikumaks ja aasta loomavaenulikumaks teoks.