Komisjonide ja nõukogude liikmed

Eesti Loomakaitse Seltsi liikmed seisavad loomade eest komisjonides ja nõukogudes: Agnes Saks Loomkatseprojekti loakomisjoni liige alates 2020 Maaeluministeeriumis Geit Karurahu Loomkatseprojekti loakomisjoni asendusliige alates 2012 Maaeluministeeriumis Evelyn Valtin Kliendinõukogu liige...