Rahvusvaheline loomakaitse konverents/ International Animal Welfare Conference 2021

English below Olete oodatud osalema Rahvusvahelisel loomakaitse konverentsil 9. september 2021. Konverents toimub Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14), mis asub vanalinna südames. Rahvusvaheline loomakaitse konverents on pühendatud loomade kaitsmisele...

English below

Olete oodatud osalema Rahvusvahelisel loomakaitse konverentsil 9. september 2021. Konverents toimub Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14), mis asub vanalinna südames.

Rahvusvaheline loomakaitse konverents on pühendatud loomade kaitsmisele ja päästmisele ning inimestele, kes igapäevaselt loomadega tegelevad. Eesmärgiks on arendada meie kõigi teadmisi, kes me tegeleme loomade aitamise, kaitsmise või nende kodudes pidamisega.

Seekordsel konverentsil räägime loomade pidamisest ja nende tervisest, lemmikloomade kaubandusest ning loomakaitsjate tööst. Päeva esimeses pooles jagavad meiega oma teadmisi hinnatud spetsialistid. Sellele järgneb arutelu, kus puudutame mitmeid aktuaalseid loomakaitse probleeme ja ehk õnnestub meil üheskoos leida ka mõni lahendus. Päeva teises pooles räägime 2021. aastal kehtima hakkavast seadusest, mis puudutab suures osas hoiukodude pakkujaid.  Konverentsi lõpuosas tutvustab oma tööd Hollandi loomapolitsei esindaja ning Rootsi ja Venemaa loomakaitsjad vahendavad kogemusi loomade kaitsmisest ja ennetustegevustest.

Konverentsil toimub sünkroontõlge, mida on võimalik kuulata kõrvaklappidega.

Registreerumine SIIN.

* Järgime kehtivaid piiranguid ning vajadusel on meil õigus muuta konverentsi toimumise viisi ja aega.

KAVA

08.30 Registreerimine ja tervituskohv
09.00 Avasõnad abilinnapea Kalle Klandorf
09.15 Kasside nakkushaigused. (Olga Sjatkovskaja, Haabersti Loomakliinik loomaarst, EE)
10.15 Murelike koerte treeningu 7 komponenti (Emma Jäger, Koertekool Kratt treener, EE)
11.15 Kohvipaus
11.45 Grupiarutelud
12.45 Lõuna
13.45 PTA kui loomade heaolu tagaja (Tiina Kukk, Põllumajandus- ja Toiduamet juhtivspetsialist, EE)
14.30 Toimetulek lemmiklooma surmaga (Evelyn Valtin, kogemusnõustaja, Apik Teraapia, EE)
15.15 Kohvipaus
15.45 Kuidas pikaajaliselt loomade eest seista: jätkusuutlikkus loomakaitse liikumises (Kristina Mering, Nähtamatud loomad president, EE)
16.30 Humaanse hariduse uurijad: nullist 14 tuhande õpilaseni. (Galina Novak, loomade heaolu teemadel koolitaja, haridusprogrammi „RayClass” koordinaator, RU)
17.30 Loomapolitsei töö Hollandis. (Joop de Schepper, Loomapolitsei, NL)
18.15 Lõpp

OSALEMISTASU:

25 EUR (koos lõuna ja kohvipausidega)

Kohapeal COVID-19 test – 10 EUR

Zoom: 15 EUR

Soodustus gruppidele, 5+ inimest (ühingud, ettevõtted, ametiasutused, ELSi liikmed ja vabatahtlikud): 15 EUR, Zoom 7 EUR

Soodustuse saamiseks kirjuta: geit.karurahu@loomakaitse.ee

Registreerumine SIIN.

___________________________________________

We hope to see you at the International Animal Welfare Conference on September 9, 2021. Conference will be held in Teachers’ House (Raekoja plats 14).  An event centre with a historical atmosphere in the heart of the Old Town.

Our animal welfare conference is dedicated to the protection and saving of animals, and to those who assist animals on a daily basis. We aim to develop skills of both those who stand up for animals and those who keep animals, in order to improve the wellbeing of all parties.

This year’s conference will focus on the keeping of animals and their health, the global pet trade, and sharing experience amongst animal welfare workers. In the first half of the day, highly valued specialists share their knowledge. This will be followed by a discussion on different problems related to animals and together we might come up with a few solutions too. In the second half of the day, we will talk about a law coming into effect in 2021, which will largely affect care homes. At the end of the conference, a representative of Dutch animal police introduces their work, and animal protectors from Sweden and Russia exchange experience about animal protection and preventive action.

Registration HERE.

SCHEDULE

08.30 Registration and morning coffee
09.00 Opening remarks (Deputy mayor Kalle Klandorf)
09.15 Feline infectious diseases. (Olga Syatkovskaya, Veterinarian at Haabersti Loomakliinik, EE)
10.15 7 methods for training problematic dog (Emma Jäger, Dog school Kratt trainer, EE)
11.15 Coffee break
11.45 Group discussions
12.45 Lunch
13.45 Agriculture and Food Board as a guarantor of animal welfare (Tiina Kukk, Executive specialist at Estonian Agriculture and Food Board, EE)
14.30 Grieving the loss of a pet (Evelyn Valtin, peer counsellor, Apik Teraapia, EE)
15.15 Coffee break
15.45 How to keep fighting for animals in the long run: building sustainability in animal protection (Kristina Mering, The Invisible Animals president, EE)
16.30 Explorers of humane education: from zero to 14,000 students per year. (Galina Novak, animal welfare educator, coordinator of Educational Programme “RayClass”, APHE member, RU)
17.30 Daily work of Dutch Animal Police. (Joop de Schepper, Animal Police, NL)
18:15 End

PARTICIPATION FEE:

25 EUR (lunch and coffee breaks included)

On the spot COVID-19 test – 10 EUR

Zoom: 15 EUR

Group discount 5+ people (accusations, companies, authorities, ESPAs members and volunteers): 15 EUR, Zoom 7 EUR.

To obtain a discount write 📩 geit.karurahu@loomakaitse.ee

Registration HERE.