Rahvusvaheline loomakaitse konverents / International Animal Welfare Conference 2022

ESITLUSED/ PRESETATIONS Loomapolitsei töö/ The work of animal police force (Mike Flynn, Scottish Society for the Prevention for the Cruelty to Animals , UK) Eksootiliste loomade kaubandus/ Trade of exotic...

ESITLUSED/ PRESETATIONS

Loomapolitsei töö/ The work of animal police force (Mike Flynn, Scottish Society for the Prevention for the Cruelty to Animals , UK)

Eksootiliste loomade kaubandus/ Trade of exotic animals  (Chris Draper, Performing Animal Welfare Society, USA)

Metsloomade päästmine ja rehabilitatsioon/ Rescue and rehabilitation of wild animals (Chris Draper, Performing Animal Welfare Society, USA)

Murelikud koerad, kassid ja nende aitamine/ Troubled dogs, cats and how to help them (Tiina Toomet, Tiina Toomet Veterinary Clinic, EE)

Kuidas aidatakse loomi Ukrainas?/ How are animals aided in Ukraine (Natalie Sorokopud, Naturewatch Foundation ja Kharkiv NGO “Together”, UA)

English below

IAWC 8. september 2022 Tallinna Õpetajate Majas kell 8:30.

Olete oodatud osalema Rahvusvahelisel loomakaitse konverentsil 8. september 2022. Konverents toimub Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14), mis asub vanalinna südames.

Rahvusvaheline loomakaitse konverents on pühendatud loomade kaitsmisele ja päästmisele ning inimestele, kes igapäevaselt loomadega tegelevad. Eesmärgiks on jagada rahvusvahelisel tasemel teadmisi ja kogemusi ning läbi selle tõsta loomakaitsjate ja kõigi loomadega tegelejate võimekust ning avaradada valdkonnast huvitatute silmaringi.

KAVA

8:30 Kogunemine ja hommikukohv

9:00 Avasõnad (Vladimir Svet, Tallinna abilinnapea) 

9:15 Loomapolitsei töö (Mike Flynn, Scottish Society for the Prevention for the Cruelty to Animals , UK)

10:15 Eksootiliste loomade kaubandus (Chris Draper, Performing Animal Welfare Society, USA)

11:15 Kohvipaus

11:30 Grupiarutelu

12:30 Lõuna 

13.30 Metsloomade päästmine ja rehabilitatsioon (Chris Draper, Performing Animal Welfare Society, USA)

14:30 Murelikud koerad, kassid ja nende aitamine (Tiina Toomet, Tiina Toometi kliinik, EE)

15:30 Kohvipaus

15:45 Kuidas aidatakse loomi Ukrainas? (Natalie Sorokopud, Naturewatch Foundation ja Kharkiv MTÜ “Together”, UA)

16:45 Lõpp

PS! Kavas võib ette tulla muudatusi.

OSALUSTASU

30 EUR (koos lõuna ja kohvipausidega)

Zoom: 15 EUR

Soodustus gruppidele 5+ inimest (ühingud, ettevõtted, ametiasutused, ELSi liikmed ja vabatahtlikud): 20 EUR, Zoom 7 EUR

Soodustuse saamiseks kirjuta: 📩 geit.karurahu@loomakaitse.ee

REGISTREERU SIIN

LEKTORID

Tiina Toomet on Tiina Toometi kliiniku asutaja ja loomaarst, kes on oma kliinikut pidanud juba 30 aastat. Veterinaariat asus ta õppima 1978. aastal. Tiina on juba aastaid olnud abiks nii nõu kui ka jõuga paljudele loomakaitse organisatsioonidele, sealhulgas ka Eesti Loomakaitse Seltsile. Suve hakul korraldas ELS Toometiga koostöös Kihnus hulkuvate kasside steriliseerimise ja kastreerimise aktsiooni.Tiina Toomet on Eesti üks tuntumaid loomaarste. (EE)

Natalie Sorokoput on loomakaitses tegutsenud juba 2009. aastast. Lisaks tegutsemisele kahes organisatsioonis on Natalie juhtinud erinevaid suuremaid projekte, mis on olnud seotud loomade steriliseerimise ja kastreerimisega, haridusega, annetuste kogumistega, uute kodude otsimisega, aidanud korraldada seminare varjupaikades, teistes MTÜ-des, omavalitsustes ja Politseis. Natalie on ka kirjutanud raamatu “Ema, ma tahan koera!” (UA)

Chris Draper on bioloog ja zooloog. Vangistuses peetavate metsloomade heaolu valdkonna juhtiv ekspert, kellel on 20-aastane kogemus mittetulundusühendustes loomakaitsesektoris. Töötanud juhtivatel ametikohtadel, mis on puudutanud loomade heaolu teadust, kaitsealade toimimist, loomade heaolu eest seismist. (USA)

Mike Flynn alustas Šotimaa SPCA-s tööd 1987 aastal. Pani alguse salapolitsei üksusele SPCA juures. Salaüksus tegeleb organiseeritud koerte võitluste, mäkrade peibutamise, kutsikavabrikute jms vastu võitlemisega. Flynn on algse Links Groupi asutajaliige (uurib seost loomade ja inimeste väärkohtlemise vahel), praegune Edinburghi loomaaia teadus- ja eetikakomitee liige. Sõltumatu väline loomade heaolu nõustaja Šotimaa suurima teadusliku loomauuringute ettevõtte heaolu- ja eetikakomitees. Ta on aidanud õigusaktide rakendamisel Jerseys, Põhja- ja Lõuna-Iirimaal, Kanadas ja Kataloonias. (UK)

________

We hope to see you at the International Animal Welfare Conference on September 8, 2022. Conference will be held in Teachers’ House (Raekoja plats 14).  An event centre with a historical atmosphere in the heart of the Old Town.

Our animal welfare conference is dedicated to the protection and saving of animals, and to those who assist animals on a daily basis. Our goal is to share experiences and knowledge on an international level to improve the competence of all animal welfare workers and and broaden the perspective of those interested in the field.

SCHEDULE

8.30 Gathering and morning coffee

9.00 Opening speech (Vladimir Svet, Tallinna Deputy Mayor) 

9.15 The work of animal police force (Mike Flynn, Scottish Society for the Prevention for the Cruelty to Animals , UK)

10.15 Trade of exotic animals  (Chris Draper, Performing Animal Welfare Society, USA)

11.15 Coffee break

11.30 Group discussion

12.30 Lunch

13.30 Rescue and rehabilitation of wild animals (Chris Draper, Performing Animal Welfare Society, USA)

14.30 Troubled dogs, cats and how to help them (Tiina Toomet, Tiina Toomet Veterinary Clinic, EE)

15.30 Coffee break

15.45 How are animals aided in Ukraine (Natalie Sorokopud, Naturewatch Foundation ja Kharkiv NGO “Together”, UA)

16.45 End

PS! Changes may occur in the schedule.

PARTICIPATION FEE:

30 EUR (lunch and coffee breaks included)

Zoom: 15 EUR

Group discount 5+ people (accusations, companies, authorities, ESPAs members and volunteers): 20 EUR, Zoom 7 EUR.

To obtain a discount write 📩 geit.karurahu@loomakaitse.ee

REGISTRATION HERE

LECTURERS

Tiina Toomet is the founder of the Tiina Toomet Clinic and has practiced as an independent veterinarian for 30 years, having started her studies in 1978. For years, Tiina has assisted animal welfare organisations, ESPA included, in both advisory and practical roles. In the beginning of summer, Tiina joined ESPA in organising a neutering initiative of stray cats on the island of Kihnu. Tiina Toomet is undoubtedly one of the most renowned veterinarians in Estonia. (EE)

Natalie Sorokoput has beenan animal welfare volunteer since 2009. She co-founded the Kharkiv NGO “Together” and acts as the Ukrainian representative of Naturewatch Foundation. She has managed projects focusing on spaying and neutering, humane education, fundraising, rehoming. She has assisted in conducting seminars for shelters, NGOs, municipalities, police. Author of the book “Mom, I want a dog!” (UA)

Chris Draper is a zoologist and chartered biologist. A leading expert in the field of captive wild animal welfare, with 20 years’ experience within the non- profit animal protection sector, proven in executive-level roles that integrate animal welfare science, sanctuary operation and excellence, advocacy, policy, and management. Leading the organization’s sanctuary and global animal welfare programs, and responsible for the operation of all aspects of the NGO, including the Ark 2000 wild animal sanctuary in California. (USA)

Mike Flynn started with the Scottish SPCA in May 1987. He initiated the Scottish SPCA undercover unit, as a single unit, working on organised dog fighting, badger baiting, puppy farms, etc. He wrote the first Inspectors instruction manual that was approved by the Crown Office. Flynn is a founding member of the original Links Group exploring the link between animal abuse and violence. He acts as a member of the Science and Ethics Committee of Edinburgh Zoo and as an independent external animal welfare advisor on the welfare and ethics committee of Scotland’s largest scientific animal research company. He has assisted in implementing legislation in Jersey, Northern Ireland, Ireland, Canada, and Catalonia. (UK)