ELSi E-pood

E-poodidest korjatud tulu kasutame:

  • Abi vajavate kodutute, hüljatud ja väärkoheldud loomade raviarvete ja teiste veterinaarsete protseduuride tasumiseks (kiipimine, vaktsineerimine, steriliseerimine/kastreerimine);
  • Heade loomapidamistavade tutvustamiseks korraldatud teavituskampaaniate ja -projektide läbiviimiseks;
  • Hättasattunud loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamiseks;
  • Vigastatud, väärkoheldud ja hulkuvate loomade transpordi kulude hüvitamiseks;
  • Üle Eesti asuvates asenduskodudes asuvate loomade ülalpidamise kulude katmiseks;
  • Eesti Loomakaitse Seltsi jätkusuutlikkuse ja arengu tagamiseks.