autosõit lemmikuga

Selleks, et autosõidud kulgeksid turvaliselt ka perekonna neljajalgsetele liikmetele, on oluline tagada nende ohutus transportimise ajaks. Kahjuks liiklusseadus otsesõnu lemmiklooma sõidutamist ei reguleeri, kuid loomakaitseseadus kohustab omanikku oma looma heaolu...
More