Archives

Geit Karurahu
Loomade kaitses lähtun eelkõige soovist muuta ühiskond hoolivamaks ja asutavamaks ka loomade suhtes.
More
Jana Adamsons
Usun, et üheskoos pühendunud loomasõpradega, saame muuta Eesti ühiskonda teadlikumaks, hoolivamaks ja loomasõbralikumaks.
More
Kaisa Kaljurand
Usun Eesti Loomakaitse Seltsi missiooni, mida viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise ja inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve kaudu.
More