Ära külasta loomade rändtsirkusi

05.06.2012 Tsirkus toob meelelahutuse huvides ohvriks tuhandete loomade elu, jättes nad ilma oma loomulikust elukeskkonnast ja liigile omasest käitumisest. Loomad tuuakse kunstlikku keskkonda, kus neid inimeste lõbuks alandatakse. Teaduslikult on...

05.06.2012

Tsirkus toob meelelahutuse huvides ohvriks tuhandete loomade elu, jättes nad ilma oma loomulikust elukeskkonnast ja liigile omasest käitumisest. Loomad tuuakse kunstlikku keskkonda, kus neid inimeste lõbuks alandatakse.

Teaduslikult on tõestatud, et metsloomade (loomad, kes pole põllumajandus- ega lemmikloomad) kohastumisvõime on kodustatud loomadega võrreldes tunduvalt madalam. Lastepsühholoogid on leidnud, et tsirkuseloomade etteastete nägemine loob lastele loomadest vale kujutluspildi ning nad võivad selle tulemusena hakata pidama domineerimist ja loomade vägivaldset kohtlemist loomulikuks.

Looduses ei roni karud köitel, ei sõida jalgrattaga ega riieta end kostüümidesse; rebased ei sõiduta oma poegi lastekärudes ja kaslased ei hüppa läbi põlevate rõngaste. Kõik sellised tegevused on loomadele peale sunnitud ning tihti saavutatud vägivaldsete meetoditega.

  • Loomadel pole tsirkuses piisavalt liikumisruumi ning nende elurütm on häiritud müra, valguse ja vibratsiooni tõttu.

  • Tsirkuses sunnitakse loomi esitama loomuvastaseid trikke. Tsirkusetreeningutes kasutatakse metsloomade allutamiseks metallist konkse, piitsasid, keppe, elektrišokke ja muid sunnivahendeid.

  • Rändtsirkuse loomi transporditakse pikki vahemaid kitsastes ja halva ventilatsiooniga vagunites ja treilerites, kus nad veedavad suurema osa ajast ka esinemiskohta jõudes. Loomad veedavad treilerites tavaliselt kuni kaheksa kuud aastas.

  • Tsirkuseloomad kannatavad stressi all, mis väljendub sundkäitumises: edasi-tagasi liikumises või sama liigutuse pidevas kordamises.

  •  Ruumikitsikusest tingitud hügieeniprobleemid suurendavad loomade haigestumisriski ning tsirkuste rändava iseloomu tõttu ei suudeta loomadele alati tagada asjakohast veterinaarabi.

Metsloomade kasutamine tsirkuses on seadusega keelatud Austrias, Soomes, Rootsis, Brasiilias, Costa Ricas, Singapuris, Sloveenias ja Hollandis, osaliselt ka Argentiinas, Austraalias, Kanadas, Colombias, Kreekas, Indias, Iisraelis, Horvaatias, Ungaris ja mõnel pool USAs. Alates 2015. aastast on metsloomade kasutamine tsirkuses keelatud ka Inglismaal. Selleteemaline arutelu käib enamikes Euroopa riikide valitsustes. Seni, kuni Eestis pole loomade kasutamine tsirkustes keelatud, saab loomasõbralik tarbija langetada teadliku valiku ning neid tsirkuseid mitte külastada.

Kasutatud allikad:

Born Free:  http://www.bornfree.org.uk/

PETA:  http://www.peta.org/issues/animals-in-entertainment/circuses.aspx

Leave a Reply