Eelista vabalt peetud või mahepidamisel kanade mune

05.06.2012 Puurikanade elu on kaugel meie romantilisest ettekujutusest taluõuel ringi siblivate, teri nokkivate ja kaagutavate kanade elust. Nimelt on tänapäeval enamus poelettidele jõudvatest kanamunadest pärit masstootmisest, kus igal linnul on kasutada...

05.06.2012

Puurikanade elu on kaugel meie romantilisest ettekujutusest taluõuel ringi siblivate, teri nokkivate ja kaagutavate kanade elust. Nimelt on tänapäeval enamus poelettidele jõudvatest kanamunadest pärit masstootmisest, kus igal linnul on kasutada A4 suuruse paberilehe jagu ruumi. Kuigi alates 2012. aastast hakkas kehtima täiustatud puuride nõue, mille järgi peab kanadel olema nii pesa, allapanu kui ka õrs, ei võimalda ka nendele nõuetele vastavad puurid kanadele neile loomuomast eluviisi.

Vabalt peetavaid kanasid peetakse kinnistes hoonetes, kuid neil on lisaks vaba pääs jooksuaeda, mis on sobiva pinnasega siblimiseks. Kahtlemata pakuvad vabapidamise tingimused kanadele rohkem loomulikku elukeskkonda ning neil on suurem võimalus käituda vastavalt oma instinktidele. Seetõttu on vabalt peetavatele kanadele tagatud tunduvalt parem vaimne ja füüsiline heaolu võrreldes puurides peetavate lindudega.

Mahepõllumajandusliku linnukasvatuse põhimõtteks on vabapidamine, puuris pidamine on keelatud. Kanad saavad rahuldada oma füsioloogilisi vajadusi, näiteks siblida, istuda õrrel, võtta liivavanni ja muneda pesasse. Selleks kõigeks peab olema piisama ruumi nii lindlas kui ka välijalutusalal, kuhu neil on vaba juurdepääs. Mahepõllumajanduslikul loomapidamisel arvestatakse loomade heaolu ja bioloogiliste vajadustega. Seega on mahenõutele vastav linnukasvatus kõige looma- ja keskkonnasõbralikum.

Ühe inimese kohta tarbitakse Eestis aastas keskmiselt 180 muna.

A-klassi (inimtoiduks mõeldud) munade pakenditel peab olema ka lindude pidamise viisile viitav ehk munade tootmisviisi tähis ning pakendil peab olema tootmisviis ka sõnadega välja kirjutatud. Munal oleva numbrikombinatsiooni esimene number viitab lindude pidamisviisile:

0 – mahe linnukasvatusnõuete kohaselt peetavate kanade munad
1 – vabalt peetavate kanade munad
2 – õrrekanade munad
3 – puuris peetavate kanade munad

Loomasõbralik tarbija eelistab kas numbriga 0 või 1 tähistatud tootmisviisil peetud kanade mune, nt 0 EE 12345.

Vabalt ja mahedalt peetavate kanade mune müüvad: ökopoed, Bioteek, Tagurpidi Lavka, Tallinna ja Tartu Kaubamaja, Lõuna-Eesti Taluturg, Lõuna-Eesti Ökokeskus, Ökosahver, Biomarket, Roheline tuba, Solarise Toidupood, Prisma ja Viimsi Comarket.

Veterinaar- ja Toiduameti andmetel on Eestis registreeritud kuus kanalat (vähemalt 50 kanaga), kus peetakse vabapidamisel kokku ligi 20 000 kana. Näiteks peavad vabapidamisel või mahedalt kanu järgmised ettevõtted: OÜ Äntu Mõis, Kopra Karjamõisa OÜ, Tähe talu, Kitsevälja talu. 

Kasutatud allikad:

–       Eesti Statistikaamet: http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfile2.asp

Leave a Reply