Eesti Loomakaitse Selts palus maaeluministril toetada ELi-ülese lubatud loomaliikide loetelu kasu uurimist

Täna toimub Põllumajandus ja kalandus nõukogus (AGRIFISH)  kohtumine, kus esitletakse Küprose seisukohavõttu seoses Euroopa Liidu ülese lubatud loomaliikide nimekirja kasu uurimisega. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) palus maaeluminitril Urmas Kruusel uuringu...

Täna toimub Põllumajandus ja kalandus nõukogus (AGRIFISH)  kohtumine, kus esitletakse Küprose seisukohavõttu seoses Euroopa Liidu ülese lubatud loomaliikide nimekirja kasu uurimisega. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) palus maaeluminitril Urmas Kruusel uuringu läbiviimist toetada

Eelmisel nädalal saatis Selts kirja maaeluministrile palvega toetada Küprose seisukohavõttu, mille on allkirjastanud ka Leedu, Luksenburg ja Malta. See kutsub komisjoni üles uurima võimalikku kasu, mida annab ELi-ülene positiivne loetelu, mis tugineb nende liikmesriikide kogemustele, kes on nimekirjade süsteemi juba omaks võtnud ja juurutanud. Uurimise eesmärk oleks loomaheaolu parandamine, elurikkuse, rahvatervise ja turvalisuse kaitse ning halduskoormuse vähendamine kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.

“Euroopa Liidu ülese lubatud loomaliikide nimekirja kasu uurimine on äärmiselt oluline samm leidmaks parim lahendus kaitsmaks loomade heaolu, looduslikku mitmekesisust, kui ka inimeste tervist. Positiivse nimekiri on soovitatud Euroopa parlamendi raportis ELi elurikkuse strateegias ja on lisatud heade tavade hulka, mis on loetletud Berni konventsiooni juhistes liikmesriikidele IASi kasutuselevõtuks,” lisas ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.

EL-i lubatud liikide nimekiri on töövahend, mille abil hinnatakse erapooletult ja teaduspõhiselt loomaliikide ohutust ning sobivust kauplemiseks ning lemmikloomana pidamiseks. Sellist kõikehõlmavat riskianalüüsi on võimalik teha erinevate ohukriteeriumide, eeskätte nende alusel, mis on seotud loomaheaolu, elurikkuse kaitse, rahvatervise ja turvalisuse ning invasiivsus ohuga.

  • Loomade heaolu: Loomad kannatavad loomapidamise igas etapis – püüdmine, transportimine ja vangistuses pidamine ning seda seetõttu, et loomade keerulisi käitumuslikke ega sotsiaalseid vajadusi ei ole võimalik rahuldada.
  • Elurikkuse kaitse: Loodusest püütud loomad võivad põhjustada populatsiooni vähenemist ja liigi ohtu seadmist. Potentsiaalselt invasiivsete loomade pidamine lemmikloomadena kujutavad endast põgenemise või tahtliku vabastamise korral suurt ohtu kohalikele metsloomadele.
  • Rahvatervis ja turvalisus: Koroonapandeemia tõttu on zoonootiliste haiguste edasikandumise oht hästi teada. Lemmikloomadena peetavatelt metsloomadelt võivad kanduda inimesele üle viimasele ohtlikud haigused, lisaks esineb oht, et stressis loomad ründavad omanikku või teevad talle haiget.

Praegu on üheksa ELi liikmesriiki (Belgia, Luksemburg, Madalmaad, Malta, Leedu, Küpros, Horvaatia, Prantsusmaa, Sloveenia) kehtestanud eri taksonite jaoks positiivseid nimekirju käsitlevad õigusaktid ja veel kaheksa liikmesriiki arutlevad parajasti selliste meetmete üle. Igakülgne ühtlustatud lähenemisviis kogu ELis on õigustatud. Negatiivse nimekirja halb külg on asjaolu, et vaikimisi on lubatud lemmikloomadena pidada kõiki liike, keda pole nimekirjas, hoolimata eespool kirjeldatud ohtudest elurikkusele ja looma heaolule.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.

Lisateave:

Geit Karurahu

Juhatuse liige

geit.karurahu@loomakaitse.ee

Meedia kontakt: ​+372 55505009

Leave a Reply