Eesti Loomakaitse Selts valmistab ette loomakaitseseaduse muudatusettepanekuid

Möödunud nädalal lemmikloomade piinamises ja tapmises süüdistatuna kohtu alla jõudnud noormehe juhtum tõi üldise tähelepanu alla kitsaskohad Eesti loomakaitseseaduses ja loomadega seotud järelvalves. Seoses avalikkuse huvi suurenemisega on Eesti Loomakaitse...

Möödunud nädalal lemmikloomade piinamises ja tapmises süüdistatuna kohtu alla jõudnud noormehe juhtum tõi üldise tähelepanu alla kitsaskohad Eesti loomakaitseseaduses ja loomadega seotud järelvalves. Seoses avalikkuse huvi suurenemisega on Eesti Loomakaitse Selts alustanud loomakaitseseaduse ja seotud määruste muudatusettepanekute koostamist.

Eesti loomakaitseseadus on sisuliselt samasugusena püsinud alates 2000. aastast. Samas nõuavad viimase 15 aasta jooksul ühiskondlikes tõekspidamistes toimunud muutused seaduste sisulist läbivaatamist.

Järgmiste sammudena kavatseb Eesti Loomakaitse Selts kaardistada teiste Euroopa Liidu liikmesriikide loomade kaitset puudutavad seadused ja võrrelda neid Eestis kehtivatega, luua põhjaliku ülevaate valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ja süüdimõistmise otsustest ning vormistada seejärel muudatusettepanekud. Seltsile on abiks loomakaitse teemadel kogenud juristid, asjasse on pühendatud nii Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus kui kõik töötajad.

Seadusemuudatusettepanekud on Eesti Loomakaitse Seltsil plaanis üle anda võimalikult suure hulga kodanike allkirjadega. Selle tarvis planeeritakse pärast seadusemuudatuste täpse sõnastuse vormistamist ka üleriigilist petitsiooni, millest teavitatakse aegsasti ka avalikkust. Allkirjadega ettepanekud loodetakse Riigikogule üle anda sügisel.

Kuni Eesti Loomakaitse Selts teeb vajalikke ettevalmistusi loomakaitseseaduse muutmiseks, võivad kõik inimesed anda oma panuse loomade olukorra parandamiseks juba täna:

Märka enda ümber abivajavaid loomi ja aita neid!

  • Aita loomi aktiivselt ise ja teata abivajavatest loomadest seltsi infotelefonil 526 7117 (tööpäeviti kell 9-17) või e-postiaadressil info@loomakaitse.ee.
  • Kui märkad vigastatud metsloomi ja -linde, teata sellest hädaabinumbril 112 või Keskkonnainspektsiooni infonumbril 1313.
  • Loomade julma kohtlemist märgates teata sellest viivitamatult politseile telefoninumbril 112.
  • Hulkuvate lemmikloomade küsimustes saavad aidata piirkonnas tegutsevad varjupaigad ja kohalik omavalitsus.
  • Kui loomal on omanik, kes ei tule loomale vajalike elutingimuste tagamisega toime, teata sellest Veterinaar- ja Toiduametile otsides oma maakonna järgi kontaktidest töötaja, kelle tegevusalaks on loomakaitse.

Looma müümisel või loovutamisel tuvasta dokumendi järgi loomasoovija isik ja kontrolli tema tausta. Inimese tausta kontrollimise lihtsaimaks vahendiks on internet. Avalikult on leitavad nende isikute nimed, kes on saanud karistada loomade julma kohtlemise eest kriminaalkorras. Väärteokorras karistatute andmetest saab infot ka varasemalt avaldatud artiklitest erinevates meediakanalites.

Sõlmi looma müümisel või loovutamisel loomasoovijaga kirjalik leping, mis sisaldaks uue omaniku kontakte koos isikut tõendava dokumendi andmetega ja tingimusi, mis peavad looma edasiseks heaoluks tagatud olema. Lemmikloomade pidamise nõuetega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel. Looma loovutamiseks sobiva lepingu näidise saad alla laadida siit.

Kastreeri või steriliseeri oma lemmikloom ja soovita seda ka tuttavatel teha, et hoiduda soovimatutest järglastest, keda võib olla keeruline loovutada. 16. märtsist 12. aprillini korraldab Eesti Loomakaitse Selts üleriigilise kasside ja koerte steriliseerimise ja kastreerimise kampaania, mille puhul pakuvad mitmed loomakliinikud steriliseerimise ja kastreerimise teenuseid tavahinnakirjast soodsamalt. Kampaaniast ja osa võtvatest kliinikutest teavitab selts täpsemalt lähipäevil.

Kui planeerid endale looma võtmist, kaalu adopteerimist, sest loomasoovijad saaksid aidata väga paljusid varjupaigas uut omanikku ootavaid loomi.

Hakka Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtlikuks ja löö loomakaitses aktiivselt kaasa! Eriti vajab selts erinevates linnades ja maapiirkondades hädajuhtumite kontrollijad, samuti loomadele ajutiste hoiukodude pakkujaid, loomade transportijaid, fotograafe, graafilisi disainereid ja teisi spetsialiste. Kui usud, et saaksid meile abiks olla, täida ankeet.