Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused veebruaris 2014

Veebruaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 278 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Samuti saabus veebruaris palju kõnesid inimestelt, kes soovisid...

Veebruaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 278 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Samuti saabus veebruaris palju kõnesid inimestelt, kes soovisid kodu pakkuda Pet Centerist päästetud närilistele ja teistele lemmikloomadele. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 8 pöördumist.

Veebruaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 106 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 3342,28 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 37 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu kerjused ja nende apaatsed koerapojad, loomakaitsjate püüe keelustada karusloomafarmid ja suletava Pet Centeri juhtum.

Veebruari alguses kogunesid erinevate organisatsioonide (sh Eesti Loomakaitse Seltsi) esindajad ja eksperdid, et arutada loomade pidamise ning nende heaolu reguleerivate seaduste ja määruste hetkeseisu Eestis ning teha ettepanekuid seaduste muutmiseks. Veebruaris kogusime sõbrakuu kampaania „Kingitus kõige nõrgemale” käigus ühtekokku 3457 eurot hättasattunud loomade veterinaarsete kulude katteks. Jätkus aasta tagasi alanud Teie Loomakliinikute, Eesti Loomakaitse Seltsi, Varjupaikade MTÜ ning AS Dimela ühisprojekt „Vähem soovimatuid järglasi”. Külastasime Karjaküla karusloomafarmi.

26. veebruaril osalesime Keskkonnaministeeriumis toimunud mingifarmide teemalisel ümarlaual, kus teavitati huvigruppe ministeeriumi poolsest otsusest rakendada mingifarmidele vähemalt aastapikkust seireperioodi. Loomakaitseorganisatsioonid andsid teada, et jätkavad tööd karusloomafarmide täiskeelustamise suunas. Veebruaris toimus mitmeid kokkusaamisi Tallinna Keskkonnaametiga seoses probleemidega Tallinna Loomade Hoiupaigas ning algasid ettevalmistused teiste loomi abistavate Tallinna MTÜdega ühiseks kiibistamiskampaaniaks pealinna heakorrakuu raames.

Leave a Reply