ELis jõustus emisesulgude keeld

Uuest aastast jõustusid Euroopa Liidus seapidajatele uued nõuded, mis muuhulgas keelavad rohkem kui neli nädalat tiinete emiste pidamise üksiksulgudes. Tegemist on suure sammuga loomade heaolu parandamise nimel, tänu millele taluvad...

Uuest aastast jõustusid Euroopa Liidus seapidajatele uued nõuded, mis muuhulgas keelavad rohkem kui neli nädalat tiinete emiste pidamise üksiksulgudes. Tegemist on suure sammuga loomade heaolu parandamise nimel, tänu millele taluvad nüüdsest vähem piinarikkamat elu rohkem kui 13 miljonit emist.

Kuigi farmeritel on organisatsiooni Compassion in World Farming (CIWF) juhi Philip Lymbery sõnul vajalikeks ümberehitusteks aega olnud juba 2001. aastast, ei ole mitmed Euroopa riigid senini nõudeid täitnud.  Nende hulgas on Belgia, Küpros, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania ja Holland—kokku lausa 14 euroala riiki. Eestis emisesulgusid ei kasutata.

Uute nõuete elluviimise toetuseks on CIWF ühendust võtnud paljude Euroopa Liidu poliitikute ja valitsusasutuste ning üle 150 edasimüüja, tootja ja toiduettevõttega, paludes neilt kinnitust, et alates 1. jaanuarist 2013 ei tarnita sealiha eelpoolmainitud riikidest. Seejuures on paljud lõpptarbijad olukorrast teadmatuses ning näiteks enamus prantslasi ja itaallasi usub, et nende riigis on loomapidamise miinimumnõuded täidetud ning heaolutase kõrgem kui mujal.

Lymbery sõnul on olukord ebaõiglane ka nende riikide seapidajate suhtes, kes reeglitele vastavalt tegutsevad—näiteks Ühendkuningriigis jõustus eelpoolmainitud keeld juba 1999. aastal, kuid umbes 60% sealihast imporditakse mujalt. 

Projekti Pig (Siga), mille eesmärk on seaduse elluviimine igas Euroopa Liidu riigis, saab toetada annetusega veebilehel: http://www.ciwf.org.uk/donate/pages/sow_stall_ban.aspx?appealcode=WA0113-1

Allikas: Compassion in World Farming

Vaata:

Virtuaalne emisesulg: http://animalvisuals.org/vgc

Loe lisa:

http://www.loomakaitse.ee/?q=farmanimals_and_intensive_farming_of_pigs

http://www.loomadenimel.org/loomadest/pollumajandusloomad/sead

http://www.maaleht.ee/news/maamajandus/loomakasvatus/eesti-emised-saavad-parema-elu-peale.d?id=65362780

Leave a Reply