ELS teade: Audemäe kinnistul teostatav metsaraie

02.03.2012 Eesti Loomakaitse Selts (ELS) omab Viljandimaal, Abja vallas Audemäe kinnistut kogupindalaga 79,5 ha. millest metsaga on kaetud 40,5 ha. Kinnistu on ELS-ile pärandatud 2009. aastal meie seast lahkunud loomasõbra...

02.03.2012

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) omab Viljandimaal, Abja vallas Audemäe kinnistut kogupindalaga 79,5 ha. millest metsaga on kaetud 40,5 ha.

Kinnistu on ELS-ile pärandatud 2009. aastal meie seast lahkunud loomasõbra Edith Laivi poolt eesmärgiga aidata kaasa Eesti Loomakaitse Seltsi tegevusele ning arendada loomade kaitset. Pärandaja soov oli, et kinnistust saadavat tulu kasutatakse ainult ELS-i tegevuse finantseerimiseks ehk loomakaitseks.

Kinnistut ei ole 10 aastat hooldatud ega kinnistul metsaraiet tehtud. Teada on, et viimase 10 aasta jooksul on toimunud mitmeid suuri torme, mis on oluliselt kahjustanud metsi kõikjal Eestis, s.h. Audemäe kinnistu metsa. Tekkinud on tuulemurdu ning lamapuitu. Lisaks on piirkonnas elavad metsloomad, eelkõige põdrad, kahjustanud olulisel määral kasvavat metsa.

ELS saades kinnistu omanikuks, asus heakorrastama elamukinnistut ning planeerima tegevusi metsa ja põllumaa paremaks majandamiseks.

2011.a. sõlmis ELS kokkuleppe Metsakorralduse Büroo OÜ-ga metsamajandamiskava koostamiseks. Juunis 2011.a. valmis metsakorraldamise kava. Juunis 2011.a. sõlmis ELS nõustamislepingu kohalikke olusid tundva metsakonsulendiga Ülle Kuldkepiga, et viimane nõustaks ELS-i, et kuidas majandada metsakinnistut ning missugune osa metsa oleks mõistlik harvendada ning missugune osa puutumatuna säilitada.

Konsulent on tuvastanud, et osa metsa on kahjustatud, osa metsa on lamandunud ning loomade käigurajad ummistunud ning osa metsa on põdrakahjustusega ning täis kasvanud. Ülevaatuse käigus tuvastati ka metsakinnistu nn. puutumatu osa – vääriselupaik, mis on oluline seal elavatele lindudele ning pesitsevatele väikeulukitele ja närilistele. Vääriselupaik säilib edaspidi puutumatuna.

2011.a. lõpus otsustati koos metsakonsulendiga raieõiguse kasuks, et metsakinnistu saaks korrastatud ning metsa normaalne areng tagatud; loomade käigurajad puhastatud ning lamapuit metsast välja veetud.

2012.a. alguses valiti välja mitmete pakkujate seast metsaraide teostaja AS Stora Enso Eesti. ELS pidas nimetatud pakkujat keskkonnaga arvestavaks ettevõtteks.  Veebruaris 2012.a. alustas AS Stora Enso Eesti kinnistul raietöid.

ELS kasutab kõiki kasvava metsa müügist saadavaid vahendeid ainult ELS-i tegevuse finantseerimiseks, eelkõige loomadele arstiabi pakkumiseks, ennetustöö läbiviimiseks, abita jäänud loomadele hoiukodu pakkumiseks, väärkoheldud loomadele toidu ja abivahendite ostmiseks jms.

ELS hindab väga kõrgelt Edith Laivi poolt tehtud kingituse väärtust, sest see aitab ELSil oluliselt arendada loomade väärkohtlemise ennetustegevust  ja aitab kaasa loomade olukorra parandamisele Eestis.

Kõikide küsimuste puhul seoses Audemäe kinnistul teostatava metsaraie jm. töödega palume ühendust võtta Marion Vahuriga tel. 50 14 012

Leave a Reply