Eurogroup for Animals: tuues loomade heaolu europarlamendi valimiste südamesse

Euroopa Liidu juures tegutsev lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals algatas 7. novembril kampaania, mille eesmärgiks on viia loomade heaolu küsimused järgmise aasta Europarlamendi valimiste keskmesse ning muuta loomade heaolu teemaks, mis paneb inimesed...

Euroopa Liidu juures tegutsev lobiorganisatsioon Eurogroup for Animals algatas 7. novembril kampaania, mille eesmärgiks on viia loomade heaolu küsimused järgmise aasta Europarlamendi valimiste keskmesse ning muuta loomade heaolu teemaks, mis paneb inimesed hääletama ning seeläbi muutustele kaasa aitama.

Euroopa kodanike aastal näib distants Euroopa Liidu institutsioonide ning Euroopa kodanike vahel suurem kui kunagi varem. Me peame järgmise Europarlamendi kui ainsa otse valitava EL-i institutsiooni liikmed panema tööle bürokraatiamaailma ning lihast ja verest olendite – kodanike ja loomade – huvide vahelise lõhe ületamiseks. Selle üliolulise vundamendi rajamiseks palub Eurogroup alates tänasest igal parlamendikandidaadil anda tõotus loomade heaolu parandamiseks. Täna astusid julge sammu juba viia parlamendisaadikut ning andsid esimestena vandele allkirja.

Europarlamendis parlamendisaadiku David Martini poolt läbi viidud võtmesaadikute ja huvitatud osapoolte vahelise debati ajal lansseeris Eurogroup kampaania, mille eesmärk on tuua loomade heaolu tulevaste Europarlamendi valimiste tähelepanu keskpunkti. Avaldatud manifestis esitab Eurogroup järgmisele Europarlamendile nõudmised, mille loodetavasti võtavad omaks kõik poliitilised grupid. Eurogroup töötab ka läbi oma 40 liikmesorganisatsiooni ja 10 miljoni toetaja, et manifest ka rahvuslikul tasandil vastu võetaks.

Eurogroup esitles vannet, mis koosneb seitsmest peamisest nõudest, ning kutsub kõiki ametisolevaid parlamendisaadikuid ja uusi kandidaate sellele alla kirjutama, et näidata toetust loomadele ja kinnitada, et neile lähevad Euroopa kodanike mured korda. Vandes on kirjeldatud võtmevaldkonnad, kus Eurogroup for Animals ootab näha muutusi parlamendi järgmise ametisolekuaja jooksul. See sisaldab elusloomade transporti, loomkatseid, eksootiliste loomade kaubandust, seltsivajavate loomade aretust, rahvusvahelist kaubandust, liiduülest loomade heaolu raamseadust ja suurenenud teadlikkust ning tunnustamist, et loomad on tunnetamisvõimelised olendid.

Debatiga samaaegselt avati uus veebileht, kuhu koondatakse kogu informatsioon valimistest ning kaalul olevatest küsimustest. Koduleht asub aadressil www.voteforanimals.eu ning see saab olema peamine koht, kust leida materjale loomade heaolu teemadel. Valimiste lähenedes aitab see kodanikel leida ka kandidaate, kes tõenäolisemalt aitavad kaasa loomade heaolu parandamisele.

“Täna tähistame seda tööd, mida praegune Europarlament on teinud loomade heaolu parandamiseks ja nende kohtade esiletoomiseks, kus veel palju on vaja ära teha. Me usume, et motiveerides Euroopa kodanikke loomade heaolu eest välja astuma suurendame ka valijate arvu ning anname loomadele hääle, mida nad väärivad,” kommenteeris Reineke Hameleers, Eurogroup for Animals direktor.

“Järgmise kuue kuu jooksul viime oma sõnumi kõikidesse EL-i liikmesmaadesse ning kaasame valijad teemadel, mis neile korda lähevad. Meie eesmärk on kasutada loomade heaolu, et tuua kandidaadid kodanikele lähemale ning anda neile konkreetne eesmärk kaitsta loomade huve juhul, kui nad pääsevad parlamenti. Selle kampaania ettevõtmisega loodame, et järgmine Europarlament võtab senisest suurema kohustuse loomade heaolu parandamiseks ning jõuab tulemusteni, millel on meie kõigi jaoks kaugeletulatuvad tagajärjed”, lisas ta.

 

Allikas: Eurogroup for Animals pressiteade
Tõlge: Eesti Loomakaitse Selts, Leana Jalukse

Leave a Reply