Eurogroup for Animals: Uus EL strateegia ei rõhuta loomade heaolust saadavat kasu inimeste ja loomade jaoks

08.02.2012 Eurogroup for Animals on ääretult pettunud EL-i täna avaldatud Loomade heaolu strateegias, mis võtab kokku tuleviku tegemised ning mille eesmärgiks on parendada loomade kohtlemist ja heaolu kuni 2015 aastani....

08.02.2012

Eurogroup for Animals on ääretult pettunud EL-i täna avaldatud Loomade heaolu strateegias, mis võtab kokku tuleviku tegemised ning mille eesmärgiks on parendada loomade kohtlemist ja heaolu kuni 2015 aastani. Strateegial puudub igasugune ambitsioon ning sellega ei ole kasutatud võimalust rõhutada EL-i rolli oma kodanike muredele lahenduse leidmisel. Uuringud näitavad, et Euroopa kodanikud hoolivad loomadest väga ja eeldavad valitsustelt vastutuse võtmist ja loomade heaolu parendamist. Strateegia ignoreerib nii kodanike häält kui ka loomade heaolu positiivset mõju loomade tervisele, toidu ohutusele ja kvaliteedile ning jätkusuutlikkusele.   

Strateegia üks osa on hinnang 20 aastat kestnud loomade heaolu poliitikale, millega järeldati, et olemasolevaid reegleid tuleb rangemalt järgida ning mõned hetkel EL-i mitteprioriteetsed loomad, nagu lüpsilehmad ja koduloomad, saaksid täiendatud EL-i seadustest kindlasti kasu. Strateegia eirab neid ideid ja ei paku välja võimalusi esilekerkinud murede lahendamiseks.

Loe edasi siit >>

Leave a Reply