Kuus enim kajastatud loomakaitseteemalist juhtumit 2013. aastal

2013.aastal oli meedia tähelepanu all mitmeid loomakaitsevaldkonna juhtumeid, kuid neist kõige enim leidis kajastust elevant Medi elu rändtsirkuses ning laiemalt loomade kasutamine tsirkuses. Avalikkusele läks Medi ja teiste tsirkuseloomade saatus...

2013.aastal oli meedia tähelepanu all mitmeid loomakaitsevaldkonna juhtumeid, kuid neist kõige enim leidis kajastust elevant Medi elu rändtsirkuses ning laiemalt loomade kasutamine tsirkuses. Avalikkusele läks Medi ja teiste tsirkuseloomade saatus korda – tänasega on petitsioon, mis nõuab loomade kasutamise keelustamist tsirkuses kogunud pea 12 000 häält.

Allpool on välja toodud kuus lõppeval aastal enim kajastatud loomakaitseteemalist juhtumit Eesti meedias. Kajastuste statistika on koostatud Meedius Eesti OÜ monitooringuportaali alusel.

1. Elevant Medi traagiline elu ja loomade kasutamine tsirkuses (154 mainimist) 

Tsirkuseelevant Medi toodi Eestisse esinema tema kõrgest east ja osalisest halvatusest sõltumata. Elevandi heaolu pärast muretsesid paljud, k.a. välismaa loomakaitseorganisatsioonid ja eksperdid. Hoolimata mitmetest teadetest ja murekirjadest ei antud elevandile võimalust pääseda tema jaoks väljavalitud loomaparki Saksamaal. Elevant Medi suri 7. juunil Narvas. Tema surma põhjus on siiani selgusetu. Medi traagiline juhtum käivitas avalikkuses debati loomatsirkuste vajalikkuse ja eetilisuse üle. Medi juhtumit kajastas laialdaselt ka välismeedia (Daily Mail, Huffington Post, Saksamaa ja Soome kanalid). Põllumajandusministeerium on vaagimas kõne alla tulnud muudatuste sisseviimist loomakaitseseadusesse.

2. Karusloomafarmide olukord Eestis (112 mainimist)
Käesoleva aasta maikuus avaldati video- ja pildimaterjal Baltikumi suurimast karusloomakasvandusest Karjakülas. Seoses 17. aprillil ETV saates Pealtnägija avaldatud materjalidega tegi Eesti Loomakaitse Selts pöödumise Veterinaar- ja Toiduametile, Politsei- ja Piirivalveametile ning Keskkonnaametile. Materjalist ajendatuna korraldas liikumine Loomade Nimel kampaania, mille eesmärgiks oli tõsta tarbijate teadlikkust karusloomafarmides toimuva kohta. Kampaania oli aluseks karusloomafarmide keelustamise petitsioonile ja teema laiemale kajastusele meedias. Samuti on karusloomafarmide olukorra käsitlemine ja võimalikud seadusmuudatused jõudnud arutlusele Riigikogu tasandil. Keskkonnaministeeriumis on valmimas mingifarmide keelustamise eelnõu.

3. Enne, kui võtad koera…mõtle! kampaania (47 mainimist)

25. märtsist 18. augustini vältas Eesti Loomakaitse Seltsi, Eesti Kennelliidu, Royal Canini ja Varjupaikade MTÜ üleriigiline ühiskampaania “Enne, kui võtad koera… Mõtle!”, mille eesmärgiks oli kutsuda inimesi üles enne plaanitavat koeravõttu oma otsust põhjalikult kaaluma. Lisaks julgustas kampaania inimesi otsima lisateavet tõukoerte ja varjupaika sattunud koerte kohta, valima oma lemmik usaldusväärsest kohast ning mõtlema olulistele teemadele, mis kaasnevad kohusetundliku loomapidamisega. Kampaania jooksul toimus neli koertenäitust, kus oli üles seatud ka nõustamistelgid – tulevastel loomaomanikel oli võimalik nõu küsida Eesti Loomakaitse Seltsi, Varjupaikade MTÜ ja Kennelliidu spetsialistidelt ning tuntud veterinaaridelt.

4. Valga “vanglakoerte” päästmisprojekt (39 mainimist)
2012. aasta lõpus leiti Valga vangla territooriumilt 24 nälginud ja metsistunud koera, kes olid trööstitus olukorras ja sotsiaalsest elust võõrdunud. Nälginud koerte puhul rakendati Eestis esmakordselt loomakaitseseadust, kui Varjupaikade MTÜ võõrandas avalikul kirjalikul enampakkumisel 13 omanikult ära võetud koera. Kadri Kullmani ja Dr. Sterni Heategevusfondi eestvedamisel anti koertele meditsiinilist, käitumuslikku ja psühholoogilist abi, et aidata neljajalgseid uue elu alustamisel. Tänaseks on kõik sotsialiseeritud koerad leidnud endale uue ja armastava kodu.

5. Lemmikloomade hülgamine suvekodudesse (28 mainimist) 

Juba neljandat korda viis Eesti Loomakaitse Selts augustist septembrini läbi üle-eestilist kampaaniat, mille raames pandi inimestele südamele oma lemmikloomi suvekodudest endaga kaasa võtma ning märkama mahajäetud lemmikloomi. Kampaania käigus avaldati meedias kümneid asjakohaseid artikleid ning teavitusklippi näidati Rahvusringhäälingus (Raadio2, Vikerraadio, ETV, ETV2), TallinnaTVs ja Kanal2 ekraanidel. Mitmekümned omavalitsused levitasid teavet kohalike elanike hulgas ja riputasid kampaania plakateid kohalikele infostendidele. Samuti riputati stendidele, jagati ja pandi postkastidesse ELSi vabatahtlike poolt üle 600 kampaania plakati Eesti erinevates linnades, valdades ja väiksemates asulates.

6. Loomadega tegelevate organisatsioonide kaebus Tallinna Loomade Hoiupaiga kohta (25 mainimist)
Loomade abistamisega tegelevatele organisatsioonide hinnangul ei ole Loomade Hoiupaigal õnnestunud tagada loomade hoidmisel ja hukkamisel seaduse täitmist minimaalselt mõistlikul ja meie kultuuriruumi sobival viisil. Pöördumise võimalike rikkumiste uurimiseks esitasid Eesti Loomaitse Selts,  MTÜ Kasside Turvakodu, Pesaleidja Tallinna Kassituba, MTÜ Kassiabi,  MTÜ Kelmiküla Kassijaam ning MTÜ Kass ja Pojad 21. novembril Tallinna Linnavalitsusele, Tallinna Keskkonnaametile, Harjumaa Veterinaarkeskusele ja Harju Maavalitsusele.
Avati ka petitsioon, millele on alla kirjutanud üle 3000 inimese. Süsteemse probleemi lahendamiseks on tänaseks toimunud mitmeid kohtumisi erinevate ametkondade ja huvigruppide vahel.

Annika Lepp, Eesti Loomakaitse Seltsi meediajuht

Leave a Reply