Läbi heategevuse loome koos ühiskonnas positiivseid muudatusi

13.01.2012 Eesti Loomakaitse Selts (ELS) korraldab 4.veebruaril kell 19:00 Nokia Kontserdimajas suure heategevuskontserdi „Hea lugu ja hea tegu“, mille piletitulust luuakse toetusfond hättasattunud loomade abistamiseks. 2010 abistas ELS 1300 looma...

13.01.2012

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) korraldab 4.veebruaril kell 19:00 Nokia Kontserdimajas suure heategevuskontserdi „Hea lugu ja hea tegu“, mille piletitulust luuakse toetusfond hättasattunud loomade abistamiseks.

2010 abistas ELS 1300 looma ligi 56 000 euro väärtuses. 2011. aastal on seltsil kulunud igakuiselt hättasattunud loomade otseseks abistamiseks (eelkõige veterinaarsed protseduurid, toiduabi, loomade transport) ca 3000 eurot ning selts aitab kuu jooksul keskmiselt 80 looma. Seltsi võimekus hüljatuid, hulkuvaid ja väärkoheldud loomi abistada sõltub peamiselt tänu heade inimeste,  firmade ja ettevõtete annetustest.Loodav toetusfond annab ELSile võimaluse abistada hättasattunud loomi efektiivsemalt ning fond tagab, et loomade abistamine ei jääks rahaliste ressursside piiratuse tõttu venima või sootuks ära. Uue loodud fondi tegevuse tutvustamist ja annetuste kogumist jätkatakse peale kontserti läbierinevate kampaaniate ja ürituste.

Kontserdi korraldamise eesmärgiks ei ole ainult toetusfondi loomine, vaid tuua kokku Eestis tuntud artistid, kes pakuvad meeldejäävat ja ainulaadset kontserdielamust. Eesti Loomakaitse Seltsil on hea meel, et esmakordselt saame tuhandetele annetajatele ka midagi head ja kvaliteetset vastu pakkuda – kontserdikülastaja saab unustamatu muusikaelamuse – hea loo. Aidates loomi, kasvatame sealjuures inimeste teadlikkust ja loome koos ühiskonnas positiivseid muudatusi.

Kontserdi patroon on Maarja-Liis Ilus. Maarjaga koos astuvad üles Tõnis Mägi, vennad Johansonid, Lenna, Liis Lemsalu, Chalice, Orelipoiss, Robirohi, Astrid Böning-Nõlvak, Olavi Kõrre, Liisi Koikson ja bänd, Ott Lepland ja Kärdla Laulupealinna koor. Kontserdi kunstiline juht on Astrid Böning-Nõlvak, lavakunstnik Mari Ann Ahas ja õhtut juhib  Märt Avandi.

Täiendavalt on kontserdi eesmärgiks suunata tähelepanu loomade olukorrale ühiskonnas ja tõsta inimeste teadlikkust loomakaitse valdkonnas. Lisaks erinevatele kampaaniatele ja teavitustööle nõustab selts inimesi, kes märkavad hädas olevaid loomi ja kes pöörduvad nende abistamiseks meie poole. Näteks nõustas selts eelmisel aastas üle 7000 inimese, kes võtsid meiega ühendust loomadega seotud probleemidega seoses (hulkuvad, vigastatud, väärkoheldud, hüljatud loomad, vigastatud linnud jne). Kontserdi vahepaladeks näidatakse videoklippe, mis teavitavad inimesi loomakaitse valdkonna teemadest ja tutvustavad Eesti Loomakaitse Seltsi ning teiste loomi abistavate organisatsioonide tegevust. Klippide tegemisel arvestatakse eesmärgiga, et nii selts, kui ka teised organisatsioonid saavad kontserdiks valminud klippe kasutada ka oma edaspidises teavitustöös. Näiteks on seltsi  aktiivsed liikmed ja koolitajad viimase viie aasta jooksul läbi viinud üle 1400 loomakaitseteemalise koolituse 28 000 kuulajale (eelkõige lastele koolides).

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) tegutseb üle kümne aasta ja seltsil on üle Eesti ligikaudu 500 liiget. Samuti on selts mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja koostööpartner. ELS on loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Seltsi üheks põhitegevuseks on kujunenud erinevate annetuskampaaniate ja teavituskampaaniate korraldamine abivajavate loomade abistamiseks ja väärkohtlemise ennetamiseks. Selts tegeleb ka loomakaitse valdkonna koolitusprogrammide väljatöötamisega ja üle-eestiliselt lastele selleteemaliste loengute läbiviimisega. Osaleme koostöös riigiasutustega järelevalve ja seadusloome töös, mille käigus teeme erinevaid seadusemuudatuste ettepanekuid ja töötame välja eelnõusid, et tagada ühiskonnas loomadele parem kaitse.Läbi taoliste tegevuste parandame loomade heaolu ja ennetame loomade väärkohtlemist, kujundame inimeste väärtushinnanguid ja empaatilist suhtumist loomadesse.

Leave a Reply