Pakume tööd: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevjuht

21.01.2014 Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. ELS on loomasõpru koondav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu...

21.01.2014

Eesti Loomakaitse Selts tegutseb 2000. aasta kevadest. ELS on loomasõpru koondav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise ja inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.

Eesti Loomakaitse Selts otsib kogenud ja pühendunud tegevjuhti.

Tegevjuhi ülesandeks on

 • ELSi tegevuse igapäevane korraldamine,
 • ELSi iga-aastase tegevusstrateegia koostamine (koos juhtkonnaga), tegevuste täitmise korraldamine ja koordineerimine ning elluviidavate projektide ülevaatus ja aruannete koostamine,
 • ELSi esindamine avalikkuses ja kolmandate osapoolte, k.a. ametiasutuste juures,
 • ELSi raamatupidamise korraldamine ja õigusaktidele vastavuse tagamine,
 • Muud tööülesanded, mis tulenevad ELSi kui organisatsiooni tegutsemisvõime tagamisest ja arendamisest ning otseselt või kaudselt administratiivse töö tegevustest;
 • ELSi iga-aastase eelarve koostamine ja selle igapäevane järgimine,
 • ELSi sissetulekute ja väljaminekute jälgmine, ülevaate koostamine, selle analüüs ning vastavalt eelarvele ELSi tegevuste koordineerimine organisatsiooni tegutsemisvõime tagamiseks,
 • Töötajate tegevuse korraldamine ja tegevustest ülevaate omamine ning uute töötajate tööle värbamine ja vormistamine,
 • Majandusaastaaruande koostamise korraldamine, vormistamine ja esitamise korraldamine.

 

 Et tööga suurepäraselt hakkama saada, võiks Sul olla

 • eelnev juhtimiskogemus vähemalt 2 aastat,
 • eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel, võimalusel vene keele oskus suhtlustasandil,
 • kõrgharidus,
 • väga hea suhtlemisoskus,
 • kiire kohanemisvõime, hea pingetaluvus, kohusetunne ja täpsus,
 • elukoht Tallinnas või selle lähiümbruses,
 • motiveeritus arendada loomakaitsevaldkonda.

 

Lisaks sellele, et saad teha tööd, mis toidab Sinu südant, pakume omaltpoolt

 • eneseteostust ja tegutsemisvabadust,
 • põnevust ja väljakutseid,
 • missioonitundega ja sõbralikku kollektiivi,
 • töötasu 1147 eurot (bruto).

 

Tööle asumise aeg: hiljemalt 1. mai 2014

Töö maht: vähemalt 40 tundi nädalas (täistööaeg)

Ootame Sinu vabas vormis kirjutatud motivatsioonikirja ja CV-d (koos soovitajatega) aadressile juhatus@loomakaitse.ee hiljemalt 28. veebruariks

Lisainfo: Tania Selart (tegevjuhi kt.), 555 05 009, tania.selart@loomakaitse.ee

Leave a Reply