Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts soovitab eelistada tervete ja hästipeetud kanade mune

Eesti Loomakaitse Selts soovitab eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune, et parandada munakanade pidamistingimusi ja toituda tervislikumalt. Enamus poelettidele jõudvatest kanamunadest on puuris peetavate kanade munad, olles pärit masstootmisest,...

Eesti Loomakaitse Selts soovitab eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune, et parandada munakanade pidamistingimusi ja toituda tervislikumalt.

Enamus poelettidele jõudvatest kanamunadest on puuris peetavate kanade munad, olles pärit masstootmisest, kus igal linnul on kasutada vähem kui A4 suuruse paberilehe jagu ruumi ja osa puuri pinnast on allapanuta võrestik. Sellistes tingimustes elavad kanad ei saa käituda vastavalt oma instinktidele ja haigestuvad tihti. Lisaks stressist tingitud haigustele esineb puurivõrestikust põhjustatud jalgade vigastusi, puuri seinte vastu hõõrumisest sulgede kaotust, naha marrastusi ja muljumisi. Samuti piinlevad kanad valu käes, sest nende nokaotsad on lõigatud. Operatsiooni tehakse tihti ilma tuimestuseta ja sellest arenevad sageli närvikudede kasvajad. Kanade haigestumisel ravitakse neid muuhulgas antibiootikumidega.

Looma- ja keskkonnasõbralikud ning tervislikud munade tootmisviisid on mahetalupidamised ja vabapidamised. Vabalt peetavaid kanasid peetakse kinnistes hoonetes, kuid neil on lisaks vaba pääs jooksuaeda, mis on sobiva pinnasega siblimiseks. Mahepõllumajanduslikul loomapidamisel arvestatakse loomade heaolu ja bioloogiliste vajadustega ja kanadel on vaba juurdepääs ka välijalutusalale. Võimaldades kanadel käituda vastavalt oma instinktidele, on neile tagatud tunduvalt parem vaimne ja füüsiline heaolu võrreldes puurides peetavate lindudega. Õrrekanasid peetakse sarnastes hoonetes, kus vabalt peetavaid, seega nad ei ela puuris, kuid neil puudub vaba pääs jooksuaeda.

Eesti Loomakaitse Selts soovitab tarbijatel jälgida pakendil olevat märgistust, et teada saada, millisest tootmisviisist munad pärinevad. A-klassi ehk inimtoiduks mõeldud munadel on tootjakood, mille esimene number tähistab pidamisviisi: 0 – tunnustatud mahemunad; 1 – vabalt peetavate kanade munad; 2 – õrrekanade munad; 3 – puuris peetavate kanade munad.

Teadlik tarbija eelistab kas numbriga 0 või 1 tähistatud tootmisviisil peetud kanade mune, nt 0 EE 12345. Vabalt ja mahedalt peetavate kanade mune müüvad nii ökopoed kui ka mõned teised suuremad ja väiksemad toidukauplused.