Pressiteade: Hulkuvate loomade probleemi lahendamine vajab kohalikes omavalitsustes riigipoolset abi

Eesti Loomakaitse Selts viis 2015. aastal kohalike omavalitsuste seas läbi hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu. Kõige enam toodi välja riikliku kiibistamiskohustuse vajadust, abi lemmikloomade kiibistamisel ja üleriigilise registri haldamisel, mis...

Eesti Loomakaitse Selts viis 2015. aastal kohalike omavalitsuste seas läbi hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu. Kõige enam toodi välja riikliku kiibistamiskohustuse vajadust, abi lemmikloomade kiibistamisel ja üleriigilise registri haldamisel, mis võimaldaks tulevikus kulusid vähendada. Omavalitsustel ei jätku pahatihti raha hulkuvate loomade varjupaika toimetamiseks ja karvased hulkurid jäävad vaid üksikute loomasõprade südameasjaks.

Ajavahemikus 29.06.-31.08.2015 edastas Eesti Loomakaitse Selts kõikidele Eesti kohalikele omavalitsustele e-posti teel hulkuvate loomade probleemistikku käsitlevad küsimustikud. Kokku laekus 161 ankeeti, seega osalesid uuringus üle poole Eesti kohalikest omavalitsustest. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade hulkuvate loomadega seotud tegevustest ja olukorrast Eestis kohalike omavalitsuste esindajate hinnangute alusel, et kaardistada olukord ning pakkuda välja võimalikke stsenaariume tegevuste paremaks korraldamiseks ja tõhususe kontrollimiseks.

„Uuringu keskseks tulemuseks on omavalitsuste huvi riikliku kiibistamiskohustuse kehtestamise ja ühtse registri vastu, mille kasutamine oleks kohaliku omavalitsuse jaoks tasuta. Riigilt oodatakse toetust kiibistamiskampaaniate korraldamisel ning loomaomanikele kulude hüvitamisel,“ ütles Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Merli Jürisoo ning lisas: „Enamik omavalitsusi siiani lemmikloomade kiibistamist kohustuslikuks muutnud ei ole, sest puudub ühtne register ja ka rahaline ning ajaline ressurss kohaliku omavalitsuse poolt registri haldamiseks. Levinud praktikaks oli veel kohaliku registri pidamine, kas Exceli tabeli kujul või paberkandjal, mis aga ei aita lemmiklooma kuidagi tuvastada kui loom leitakse näiteks naabervallast.“

Uuringu raport edastatakse lähipäevil Siseministeeriumile, Maaeluministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile, Veterinaar- ja Toiduametile, Maakondade Omavalitsuste Liitudele, kohalikele omavalitsustele ning lemmikoomade varjupaikadele. Uuringu tulemuste alusel hakkab Eesti Loomakaitse Selts koostööpartneritega välja töötama efektiivsemaid lahendusi hulkuvate loomadega seotud probleemide leevendamiseks ning vajadusel töötab välja ettepanekud seadusemuudatusteks.

Uuringu analüüsiga tutvu siit.