Rahvusvaheline konverents keskendub loomade aitamisele sõjaolukorras

–English below– Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldavad taas Rahvusvahelise loomakaitse konverentsi, mis toimub 8. septembril 2022 Tallinna Õpetajate Majas. Konverentsi fookuses on seekord eksootilised loomad...

English below

Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldavad taas Rahvusvahelise loomakaitse konverentsi, mis toimub 8. septembril 2022 Tallinna Õpetajate Majas. Konverentsi fookuses on seekord eksootilised loomad ja loomade aitamine sõja tingimustes. Esinevad spetsialistid Ameerika Ühendriikidest, Ukrainast, Eestist ja mujalt Euroopast.

Rahvusvaheline loomakaitse konverents toimub juba kolmandat korda ning on pühendatud loomade kaitsmisele ja päästmisele ning inimestele, kes igapäevaselt loomadega tegelevad. Konverentsi eesmärgiks on jagada rahvusvahelisel tasemel teadmisi ja kogemusi ning läbi selle tõsta loomakaitsjate ja kõigi loomadega tegelejate võimekust.

„Loomade heaolu eest seismine on meie ühine kohustus ning Tallinn tegutseb selleks erinevates valdkondades, alates loomaaia arendus- ja teadustegevusest ning lõpetades uute kaitsealade moodustamisega linnas. Sõjategevuse tulemusel kannatavad inimeste kõrval ka loomad ning mul on hea meel, et pakume rahvusvahelistele ekspertidele Tallinnas platvormi nende oluliste teemade üle arutamiseks,“ ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Üha populaarsemaks on muutumas eksootiliste loomade pidamine kodustes tingimustes, mis aga toob sageli kaasa ka probleeme ja vastamata küsimusi. „Konverentsil on hea võimalus kohtuda spetsialistidega ja teiste loomasõpradega üle kogu maailma, neilt õppida ja nendega kogemusi vahetada. Need probleemid, millega meie siin Eestis silmitsi seisame või võime peagi seista, on kuskil juba lahenduse leidnud, seega ei ole meil otstarbekas hakata ise jalgratast leiutama, vaid ongi hea õppida teiste kogemusest ja kohandada neid meile,” lisas ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Mets- ja eksootiliste loomade kaitsmisest räägib konverentsil aastaid loomakaitses töötanud zooloog ja bioloog Chris Draper, kes kõneleb eksootiliste loomade kaubandusest ja sellest, kuidas metsloomi rehabiliteerida. Loomade olukorrast ja nende aitamisest Ukrainas annab ülevaate Natalie Sorokopud, kes tegutseb mitmes kohalikus MTÜ-s. Lisaks tutvustatakse konverentsil seda, kuidas töötavad loomapolitseinikud ning kas ja kuidas tasuks treenida oma kassi.

Osalema on oodatud kõik, kellele pakub huvi loomakaitse valdkond ja selle arendamine või kes kodus loomi peab. Tegu on hea võimalusega saada uusi teadmisi ja kuulda teiste kogemusi.

Registreerumine ja rohkem informatsiooni: https://loomakaitse.ee/konverents2022/

Facebooki üritus: https://www.facebook.com/events/984583772185145/145/

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet tegutseb 1940. aastast. Ameti tegevusvaldkonnaks on keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning kommunaalvaldkonda kuuluvate avalike teenuste osutamine Tallinnas, lähtudes soodsa elukeskkonna tagamise eesmärgist ja säästva arengu põhimõtetest. 

Lisateave:

​Geit Karurahu

Kommunikatsiooni- ja turundusjuht

​+372 55505009 

geit.karurahu@loomakaitse.ee

Hellika Landsmann

Peaspetsialist

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Hellika.Landsmann@tallinnlv.ee

_______________

International Animal Welfare Conference in Tallinn focuses on helping animals in wartime

The Estonian Society for the Protection of Animals (ESPA) and the Tallinn Urban Environmental and Public Works Department are organizing yet another international conference of animal welfare, taking place on 8 September 2022 in Tallinn Teachers’ House (Raekoja plats 14). This year’s conference focuses on exotic animals and helping animals during war. Among the speakers are specialists from the United States, Ukraine, Estonia and other European countries.

This is the third time that the International Animal Welfare Conference takes place, and it is dedicated to the protection and saving of animals, and the people who assist animals on a daily basis. The aim of the conference is to share knowledge and experience at an international level, and to improve the competence of animal welfare workers and all those involved with animals.

“Animal welfare is our shared responsibility and Tallinn is working in different areas, from the development and research activities of the Zoo to the creation of new protected areas in the city. Animals suffer alongside humans as a result of military action, and I am pleased that we are providing a platform for international experts to discuss these important issues in Tallinn,” said Vladimir Svet, Deputy Mayor of Tallinn.

Keeping exotic animals in domestic conditions is becoming increasingly popular, but often leads to problems and unanswered questions.

“The conference is a good opportunity to meet, learn from and exchange experiences with professionals and other animal lovers from all over the world. The problems we are facing or may soon face here in Estonia have already been solved somewhere, so there is no need for us to reinvent the wheel, it is good to learn from others’ experiences and adapt them to our own,” added Geit Karurahu, ESPA board member.

Speaking on wild and exotic animal protection at the conference, is zoologist and biologist Chris Draper, who has worked in animal conservation for many years and will talk about the trade in exotic animals and how to rehabilitate wild animals. Natalie Sorokopud, who is active in several local NGOs, will give an insight into the situation of animals and how to help them in Ukraine. The conference will also look at how animal police officers work, and whether and how to train your cat.

Anyone with an interest in animal protection and its development, or who has animals at home, is welcome to attend. It is a good opportunity to learn new knowledge and hear about the experiences of others.

Leave a Reply