Septembris oodatakse kõiki loomasõpru kahele suurejoonelisele üritusele

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldavad taas Rahvusvahelise loomade heaolu konverentsi, mille raames toimub sellel aastal ka Linnaloomade seminar. Konverents toimub 15. septembril ja Linnaloomade seminar...

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) ja Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet korraldavad taas Rahvusvahelise loomade heaolu konverentsi, mille raames toimub sellel aastal ka Linnaloomade seminar. Konverents toimub 15. septembril ja Linnaloomade seminar 16. septembril Tallinnas Öpiku Majas. Konverentsi ja seminari fookuses on loomade vaimne heaolu ja liigikaitse.

Rahvusvaheline loomade heaolu konverents toimub sellel aastal juba neljandat korda. Konverents on pühendatud loomade kaitsmisele ja päästmisele ning inimestele, kes igapäevaselt loomadega tegelevad. Meie eesmärk on jagada rahvusvahelisel tasemel teadmisi ja kogemusi ning läbi selle tõsta loomakaitsjate ja kõigi loomadega tegelejate võimekust ning avardada valdkonnast huvitatute silmaringi. Seekordsel konverentsil on fookuses loomade vaimne tervis ja liigikaitse. Jagatakse teadmisi lemmikute vaimsest tervisest sh probleemkäitumisest ja kasside heaolu tagamisest ning eksootiliste lemmikloomade kaubanduse reguleerimisest ja metsloomade kaitsmisest.

“Tallinn on järjepidevalt liikunud selles suunas, et inimeste kõrval oleks ka loomadel linnas hea olla. Oleme ära jätnud aastavahetuse ilutulestikku ning teinud mitmeid teavituskampaaniaid, et vähendada pürotehnikast tingitud loomade iga-aastast stressi. Kuid on teisigi viise panustamaks loomade heaollu ning mul on hea meel, et meie konverentsi esinejad pakuvad osalejatele uusi teadmisi selles vallas. Värske koeraomanikuna tean, et oma kodulooma kohta saab alati uut juurde õppida,” ütles abilinnapea Vladimir Svet.

Kuna Tallinn on Euroopa roheline pealinn 2023, korraldame lisaks traditsioonilisele konverentsile ka Linnaloomade seminari. Seminar on mõeldud kõigile loomasõpradele. Osalema on oodatud loomaomanikud, korteriühistud, loomasõbrad ja teised, kes soovivad loomade kohta rohkem teada saada. Seminaril tutvustatakse kuidas toime tulla koerte üksindusahastusega, kasside stressist tulenevate probleemidega ja kuidas pidada pisiloomi. Räägitakse ka linnas elavatest metsloomadest ja liigirikkuse säilitamisest. Lisaks tuletatakse meelde, miks loomad ei sobi meelelahutusse. Seminaril osalejatel on võimalik kohapeal küsida nõu erinevatelt spetsialistidelt.

“Loomade vaimne tervis on midagi, millest räägime häbiväärselt vähe. Kuigi uuringud näitavad, et just see mõjutab tugevalt loomade heaolu. Vaimsete puudujääkide tõttu võivad olla meie koerad agressiivsed teiste koerte või inimeste vastu ning kassid näiteks märgistada tuba. Loomade vajaduste mõistmine ja nendega õigesti käitumine aitab meil neid probleeme ennetada, vajadusel lahendada. Seetõttu soovime ka edaspidi aina enam konverentsil selliseid teemasid puudutada,” kommenteeris ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Rahvusvahelisele loomade heaolu konverentsile ja Linnaloomade seminarile on oodatud kõik, kes tunnevad loomade vastu huvi. Tegu on hea võimalusega saada uusi teadmisi, küsida nõu spetsialistidelt ning kuulda ja jagada kogemusi.

Registreerumine ja rohkem informatsiooni: https://loomakaitse.ee/rahvusvaheline-loomakaitse-konverents-international-animal-welfare-conference-2023/ ja https://loomakaitse.ee/linnaloomade-seminar/

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet tegutseb 1940. aastast. Ameti tegevusvaldkonnaks on keskkonna- ja looduskaitse korraldamine ning kommunaalvaldkonda kuuluvate avalike teenuste osutamine Tallinnas, lähtudes soodsa elukeskkonna tagamise eesmärgist ja säästva arengu põhimõtetest.

Lisateave:
Geit Karurahu
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
+372 55505009
geit.karurahu@loomakaitse.ee

Hellika Landsmann
Lemmikloomade heaoluteenuse juht
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Hellika.Landsmann@tallinnlv.ee

Leave a Reply