Ülevaade 2011 novembris ELSi infotelefonile ja- meilile saabunud hädajuhtumitest ning teadetest

15.12.2011 Ülevaade 2011 novembris ELSi infotelefonile ja- meilile saabunud hädajuhtumitest ning teadetest Kokku saabus ELSi infonumbrile ja – meilile novembrikuu jooksul 376 teadet, mis teeb keskmiselt 9 teadet päevas. Nendest:...

15.12.2011

Ülevaade 2011 novembris ELSi infotelefonile ja- meilile saabunud hädajuhtumitest ning teadetest

Kokku saabus ELSi infonumbrile ja – meilile novembrikuu jooksul 376 teadet, mis teeb keskmiselt 9 teadet päevas.

Nendest:

200 korral sooviti infot või edastati info erinevate loomateemade ja probleemide kohta (seadused, annetamise võimalused, teenusepakkumised, infot loomade pidamise, hooldamise, lindude/loomade toitmise, tõuühingute, otsitakse hoiukodusid, kampaaniad, meediasse jõudnud juhtumite jms kohta).

50 teadet hulkuvate loomade kohta – siia alla kuuluvad nii koerad kui kassid.

41 teadet väärkoheldud loomade kohta – nende alla käivad nii lemmikloomad kui ka põllumajandusloomad jne, keda peetakse tingimustes, mis ei ole konkreetsele loomaliigile sobilikud, pekstakse vms.

17 teadet vigastatud lindude kohta

16  otsest abipalvet – abipalveteks loeme need kõned, kus inimene soovib enda looma ravimiseks või hulkuvate loomade steriliserimiseks/kastreerimiseks ELS’ilt rahalist toetust, transpordiabi, toiduabi vms.

12 korral sooviti ELS’i liikmete numbrit

7 teadet leitud lemmikloomade kohta – teatajad on loomad enda juurde hoiukodusse võtnud.

6 teadet hüljatud loomade kohta – koerad-kassid, kes on maha jäetud ja kelle omanikud on teada või vajavad väljaselgitamist.

5 teadet kadunud loomade kohta – koerad-kassid ja muud lemmikud, kes on kaduma läinud. Palutud teadet levitada ning lisada kadunud loomast teade ELSi kodulehele.

5 teadet metsloomade kohta – on kellegi koduhoovi sattunud või käituvad veidralt.

5 vastamata kõned. Tagasihelistamine pole õnnestunud, kuna isikut ei õnnestu tabada või on tegu salastatud numbriga.

4 korral häiris naabrite koerte haukumine

2 teadet vigastatud lemmikloomade kohta

2 valeühendust

2 teadet surnud loomade kohta – lemmikloomad, põllumajandusloomad ja metsloomad. Kas inimese enda poolt alla aetud või siis leitud.

1 teadet puremisjuhtumite kohta – puretud on kas inimest või lemmiklooma.

1 palve inimestelt, kes soovib endale looma

 

Ülevaade 2011 novembris ELSi infotelefonile tehtud kõnedest

Kokku võeti ELSi infonumbrile 210  kõnet, mis teeb keskmiselt 7 kõnet päevas.

Nendest:

92 kõnet, mil küsiti lihtsalt infot erinevate teemade kohta (seadused, annetamise võimalused, teenusepakkumised, infot loomade pidamise, hooldamise, luikede toitmise, tõuühingute, kampaaniate, hoiukodude, kuulutuste jms kohta)

43 kõnet hulkuvate loomade kohta – siia alla kuuluvad nii koerad kui kassid.

17 kõnet vigastatud lindude kohta

12 kõnet väärkoheldud loomade kohta – nende alla käivad nii lemmikloomad kui ka põllumajandusloomad jne, keda peetakse tingimustes, mis ei ole konkreetsele loomaliigile sobilikud, pekstakse vms.

12  kõnet – ELS’i liikmete numbri küsimine.

6 otsest abipalvet – abipalveteks loeme need kõned, kus inimene soovib enda looma ravimiseks või hulkuvate loomade steriliserimiseks/kastreerimiseks ELS’ilt rahalist toetust, transpordiabi, toiduabi vms.

5 teadet leitud lemmikloomade kohta – teatajad on loomad enda juurde hoiukodusse võtnud.

5 kõnet – vastamata kõned. Tagasihelistamine pole õnnestunud, kuna isikut ei õnnestu tabada või on tegu salastatud numbriga.

4  kõnet metsloomade kohta – on kellegi koduhoovi sattunud või käituvad veidralt.

4 kõnet hüljatud loomade kohta – koerad-kassid, kes on maha jäetud ja kelle omanikud on teada või vajavad väljaselgitamist.

4 kõnet häiriva koerte haukumise kohta

2 kõnet vigastatud lemmikloomade kohta – teataja enda lemmik  on vigastatud või on märganud vigastatud hulkuvat looma.

2 valeühendust

1 teade surnud loomade kohta – lemmikloomad, põllumajandusloomad ja metsloomad. Kas inimese enda poolt alla aetud või siis leitud.

1 kõne puremisjuhtumite kohta – puretud on kas inimest või lemmiklooma.

Ülevaade 201 novembris ELSi infomeilile saabunud hädajuhtumitest

Kokku saabus ELSi infomeilile nobembrikuu jooksul 166 murekirja, mis teeb keskmiselt 5,5 uut juhtumit päevas.

Nendest:

108 meili, mil sooviti infot või edastati info erinevate loomateemade ja probleemide kohta (seadused, annetamise võimalused, teenusepakkumised, infot loomade pidamise, tõuühingute, otsitakse hoiukodusid jms kohta).

29 meili väärkoheldud loomade kohta – nende alla käivad nii lemmikloomad kui ka põllumajandusloomad jne, keda peetakse tingimustes, mis ei ole konkreetsele loomaliigile sobilikud, pekstakse vms.

10 meili otsese abipalvega – abipalveteks loeme need kõned, kus inimene soovib enda looma ravimiseks või hulkuvate loomade steriliserimiseks/kastreerimiseks ELS’ilt rahalist toetust, transpordiabi, toiduabi vms.

7 meili hulkuvate loomade kohta – siia alla kuuluvad nii koerad kui kassid.

5 meili kadunud loomade kohta – koerad-kassid ja muud lemmikud, kes on kaduma läinud. Palutud teadet levitada ning lisada kadunud loomast teade ELSi kodulehele.

2 meili hüljatud loomade kohta – koerad-kassid, kes on maha jäetud ja kelle omanikud on teada või vajavad väljaselgitamist.

2 meili leitud lemmikloomade kohta – teatajad on loomad enda juurde hoiukodusse võtnud.

1 meil metsloomade kohta – on kellegi koduhoovi sattunud või käituvad veidralt.

1 meil surnud loomade kohta – lemmikloomad, põllumajandusloomad ja metsloomad. Kas inimese enda poolt alla aetud või siis leitud.

1 meil inimestelt, kes soovib endale looma

2011 novembris ELSi poolt tehtud pöördumised/avaldused erinevatele ametkondadele 

Kokku saadeti ELSi poolt pöördumisi/avaldusi ametkondadele 15.

Nendest:

9 pöördumist Veterinaar-ja Toiduametile kontrollimaks loomade pidamistingimusi. Tulemus: novembris saabunud tagasiside juhtumite kontrolli tulemustest (sisse arvestatud eelnevatel kuudel saadetud pöördumised, mille vastused laekunud sellel kuul).  5. korral loomade pidamistingimused vastasid nõuetele. 4. juhul tehti ettekirjutus. Novembrikuu lõpu seisuga 15 pöördumisele vastus puudub.

3 avaldust politseileTulemus: novembris saabunud tagasiside avalduste kohta (sisse arvestatud eelnevatel kuudel saadetud avaldused, mille vastused laekunud sellel kuul). 1 korral menetlust ei algatatud, algatatud 2 väärteomenetlust. Novembrikuu lõpu seisuga 6 avaldusele vastus puudub.

1 pöördumine kohalikule omavalitsusele seoses loomade pidamistingimuste ja hulkuvate loomadega.

2 muud pöördumine – Vastulause esitamine ja taotlus andmete parandamiseks seos 23.11.2011 Kanal 2 Reporter saates loo ebaõige kuvamise suhtes. Seoses triigrinaha kasutamise ja eksponeerimisega.

 

2011 novembris Eesti Loomakaitse Seltsi poolt koostatud üleskutsed, abipalved loomade aitamiseks ja meediasse jõudnud teated,  juhtumid, kus ELS on jaganud kommentaare.

03.11 – www.tarbija24.ee  Milliseid mune ostad sina? http://www.tarbija24.ee/620794/milliseid-mune-ostad-sina/ ELSi korraldatud novembrikuu kampaania

08.11 – www.postimees.ee TV3: kasside ja koerte müük Zooplanetis tekitab pahameelt http://www.postimees.ee/627044/tv3-kasside-ja-koerte-muuk-zooplanetis-te… ELSi juristi Helen Roosimäe intervjuu

09.11. – www.loomakaitse.ee ELS lugu: Uus trend Eestis –loomapoodides müügil kalli hinnaga kassi-ja koerapojad http://loomakaitse.ee/?q=node%2F996 ELSi poolt kirjutatud artikkel

10.11. – www.ohtuleht.ee Loomakaitsjad paluvad abi seoses hüljatud kassidega http://www.ohtuleht.ee/451488  ELSi poolt välja saadetud abipalve

10.11 – www.aedjakodu.tarbija24.ee Loomakaitse selts muretseb kassi- ja koerapoegade poemüügi pärast http://aedjakodu.tarbija24.ee/628860/loomakaitse-selts-muretseb-kassi-ja… ELSi hädajuhtumite projektijuhi Tania Selart`i kommentaarid

14.11. – www.loomakaittse.ee ELSi teade: Toeta Triibu põiekivide operatsiooni, taastusravi ja koduotsinguid http://loomakaitse.ee/?q=node/998

15.11. – www.mke.ee Список брошенных и бродячих животных возглавляют кошки http://www.mke.ee/novosti-pbk/1855-estonskoe-obschestvo-zaschity-zhivotn… ELSi büroojuhi Reelika Belova intervjuu

15.11. – www.loomakaitse.ee ELS teated: Kiiret hoiukodu otsivad Tallinnas Järve raudteejaama lähedal elavad kodutud kassipojad http://loomakaitse.ee/?q=node/1001

17.11. – Maaleht www.maaleht.ee  Kust leida vabapidamisel kanade mune? http://www.maaleht.ee/news/tarbija/tarbijauudised/kust-leida-vabapidamis…(avaldatud trükiväljaandes) ELSi poolt jagatud informatsioon ja kommentaarid

23.11. – www.delfi.ee Loomakaitsjad hakkavad hulkuvate loomade probleemi suurust uurima http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/loomakaitsjad-hakkavad-hulku… ELSi poolt välja saadetud pressiteade

27.11. – Kanal2 – Keskkonnanädal – http://kanal2.ee/vaatasaateid/Keskkonnanadal?videoid=4398 ELSi üldjuhi Evelyn Valtini intervjuu seoses fotokonkursi “Märka linnas looma”

28.11. – Valgamaalane. Hulkuvad loomad valmistavad peavalu. http://static.meedius.ee/20111128/VALGAMAA_28.11.2011_4_646793.pdf (ainult trükiväljaandes) ELSi poolt saadetud informatsioon.

28.11. – www.loomakaitse.ee ELSi teade: Täna algas fotokonkursi “Märka looma linnas” internetihääletus! http://loomakaitse.ee/?q=node/1003

Leave a Reply