Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused aprillis 2015

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 274 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, samuti väärkoheldud ja hulkuvate loomade kohta, lisaks erinevaid abipalveid. Kuna seltsil puudub juriidiline...

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 274 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, samuti väärkoheldud ja hulkuvate loomade kohta, lisaks erinevaid abipalveid. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks aprillis kokku 10 pöördumist, neist 6 Veterinaar- ja Toiduametile, 1 politseile, 1 Keskkonnainspektsioonile ja 2 kohalikele omavalitsustele.

Aprillis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 26 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2252,63 euro ulatuses. Aidati kasse, koeri, küülikut ja pesukaru.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte aprillis 29 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust ELSi soovitus eelistada mahetalu- ja vabapidamise viisil toodetud kanamune, samuti ELS-i palve hoiduda loomadele ohtlikust kulupõletamisest ning tähelepanek, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on seista oma piirkonna lemmik- ja põllumajandusloomade heaolu eest.

2. aprillil kutsus ELS inimesi üles eelistama vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune puuris peetavate kanade munadele, et parandada munakanade pidamistingimusi.

10. aprillil kutsus ELS inimesi üles hoiduma loomadele ja keskkonnale ohtlikust kulupõletamisest.

20. aprilliks õnnestus ELS-il koguda läbi käsitöö- ja kunstiesemete annetuskampaania hulganisti kauneid tarbeid, mida saab selts loomadele parema abi andmise eesmärgil müüa omae-poes, aga ka erinevatel laatadel ja üritustel. Facebookis toimunud konkursist said osa võtta kõik loomasõbrad ja hääletada parimate tööde poolt, enim hääli kogunud autorid said tunnustatud auhindadega.

27. aprillil võttis ELS osa Tallinna Keskkonnaametis toimunud koosolekust, kus tulid arutlusele loomadega tegelevate MTÜ-de ettepanekud Tallinna hulkuvate loomade hoidmise ja püüdmise paremaks korraldamiseks. Koosolekul osalesid lisaks ELS-ile ja Tallinna Keskkonnaametile ka MTÜ Turvakodu esindajad ning loomade eest avalikkuses tihti sõna võttev poliitik Riina Solman.