Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused augustis 2015

Augustis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 448 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud ja hulkuvate loomade, vigastatud lindude ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline...

Augustis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 448 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud ja hulkuvate loomade, vigastatud lindude ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks augustis kokku 19 pöördumist, neist 13 Veterinaar- ja Toiduametile, 3 kohalikele omavalitsustele ning kokku 3 politseisse, Keskkonnainspektsiooni ja õiguskantslerile.

Augustis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 18 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1038,99 euro ulatuses. Sedapuhku aidati kasse, koeri, siili ja küülikut.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte augustis 45 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust augustis alanud Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“ ja seltsi tähelepanekud Viljandi linnavalitsuse lindude hukkamise otsuse ebaeetilisusest ning seadusevastasusest.

8-9. augustil toimus Tartumaal, Mäksa vallas, Kaagvere külas ELSi suvine kokkutulek, millest võttis osa 29 liiget ja vabatahtlikku. Kahe päeva jooksul matkati, ujuti, kuulati loenguid. Varjupaikade MTÜ esindaja Merike Torm esines ettekandega Varjupaikade MTÜ ajaloost ja praegusest tegevusest. Kasside Turvakodu MTÜ esindaja Triinu Lomp esines ettekandega Kasside Turvakodu MTÜ ajaloost ja praegusest tegevusest. Toimus vabatahtlike tunnustamine.

14. augustist alustas ELS 2 kuud kestnud lemmikloomade hülgamisvastase kampaaniaga: „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“ , millega kutsuti lisaks kõikidele kohalikele omavalitsustele ka inimesi endid printima välja kampaaniaplakateid ning neid oma naabruskonnas levitama.

14. augustil teavitas ELS avalikkust, et Viljandi linnavalitsuse lindude hukkamise otsus on ELSi arvates ebaeetiline ning tuleb peatada kuni selle vajalikkuses on veendunud ka Keskkonnaamet ning teised spetsialistid.

31. augustil esitas ELS “Eesti EL poliitika 2015-2019” eelnõule kaks ettepanekut. MTÜ Eesti Loomakaitse Seltsi ettepanekud dokumenti “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019”:

Esimene ettepanek: tegime ettepaneku lisada punkti 116 roheliste riigihangete korraldamise võimaluse. Praegu EL riigihangete põhikriteeriumid ei sisalda loomade heaolu nõudeid. Lisaks, ei reguleeri EL riigihangete kriteeriumid selliste toodete kasutamist, mida ei ole loomadel katsetatud.

Oluline info on välja toodud Eurogroup 4 Animals briifingus, mille ELS võttis aluseks ettepaneku esitamisel: http://egfa.imagine-it.be/wp-content/uploads/2015/07/The-need-to-integrate-Animal-Welfare-standards-as-core-criteria-in-Green-Public-Procurement.pdf.

Teine ettepanek: punktis 158 on ette nähtud võimalus lubada kloonitud loomade teine jne põlvkondi kasutada põllumajandussaaduste tootmise eesmärgil. ELSi ettepanek oli, et põllumajandussaaduste tootmise eesmärgil ei tohi ühtegi kloonitud looma kasutada. Kloonimise protsess on ebaefektiivne, mis põhjustab loomadele valu, kannatusi ja stressi kloonimise eri etappidel. Antud olukorra üle on muret üles näidanud ja väljendanud oma toetust keelustada kloonitud loomade kasutamist põllumajandussaaduste tootmise eesmärgil nii Euroopa Parlament, Euroopa Toiduohutusamet (The European Food Safety Authority), the European Group of Ethics kui ka Euroopa Komisjon. Põhjendused on kõige paremini välja toodud Eurogroupi lehel: http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/2015/08/Animal-Cloning.docx.pdf.