Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused detsembris 2015

Detsembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 255 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud  loomade ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate...

Detsembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 255 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud  loomade ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks detsembris kokku 12 pöördumist, neist 8 Veterinaar- ja Toiduametile, 2 kohalikele omavalitsustele ja 2 politseile.

Detsembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 24 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1361,84 euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte detsembris 47 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav internetihääletus selgitamaks välja 2015. aasta kõige loomasõbralikumat ja -vaenulikumat tegu. Lisaks leidis suurt kajastust Pärnumaal aset leidnud ja sotsiaalmeedias levinud koertekakluse õhutamise lugu.

5. detsembril ehk rahvusvahelisel vabatahtlike päeval tulid Tallinnas NO99 teatri kohvikus kokku Eesti Loomakaitse Seltsi juhatus, töötajad, liikmed ja vabatahtlikud, et tunnustada teineteist tehtud töö eest ja veeta koos üks jõulumeeleoluline õhtu. Hea oli tõdeda, et seltsi liikmete seas on nii tublisid naisi kui mehi olenemata vanusest, elukutsest jm erinevast taustast, ning et üheskoos tulevad alati paremad mõtted, kuidas loomi veel paremini kaitsta. Vaata fotosid siit. Sel õhtul andsid juhatuse liikmed kauaaegsele liikmele Maie Lepp’ale üle auliikme tunnistuse kui organisatsiooni asutajale ning loomakaitse põhimõtete levitamise eest Eesti ühiskonnas.

21. detsembril kohtusime FCR Media manageri ning reklaamispetsialisti ja turundusspetsialistiga, et arutada koostöövõimalusi. Meie soov oli korraldada koos FCR Mediaga heategevuslik korvpallivõistlus, mille tulu läheb loomade ravikulude katteks.

21.-31. detsembril viis Eesti Loomakaitse Selts Cherry pakkumisteportaalis läbi jõuluaegse heategevuskampaania, millega õnnestus koguda annetusi 460 euro ulatuses. Annetused suunati hättasattunud loomade aitamiseks.

Vahetult enne jõuluaega jõudis müügile Pet City heategevuslikud kalendrid, mis koondas varjupaigast või tänavalt võetud lemmikloomade lugusid. Kalendri müügist saadud tulu läks Eesti Loomakaitse Seltsi tegevuse toetuseks.

29. detsembril kutsus ELS loomaomanikke üles jätma ilutulestiku ajaks oma lemmikloom tuppa, et säästa teda stressi eest ja sellest tingitud tervisehädadest ning põgenemissoovist. Loe lisa: http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-jata-lemmikloom-ilutulestiku-ajaks-tuppa/