Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused jaanuaris 2017

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 191 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate...

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 191 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks jaanuaris kokku 9 pöördumist, neist 8  Veterinaar- ja Toiduametile ja ühe kohalikule omavalitsusele.

Jaanuaris hüvitas ELS 16 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1430,00  euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte jaanuaris 7 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust aasta kõige loomasõbralikuma ja -vaenulikuma teo väljaselgitamine.

26. jaanuaril võtsime osa loomakaitsjate kokkusaamisest veterinaar- ja toiduameti spetsialistidega, et arutada ühise koostöö parendamist.

30. jaanuaril algas steriliseerimise ja kastreerimise kampaania, millest võttis osa 12 loomakliinikut üle Eesti.