Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused juunis 2016

Juunis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 334 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja erinevate lindudega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate...

Juunis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 334 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja erinevate lindudega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks juunis kokku 10 pöördumist, neist 9 Veterinaar- ja Toiduametile ja 1 kohalikule omavalitsusele.

Juunis hüvitas ELS 18 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 972,61 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad ja 2 merisiga.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte juunis 41 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt 4. juunil Tallinna Vanalinna Päevade raames kolmandat aastat korraldatud lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2016, Eesti loomakaitseorganisatsioonide ühine meeleavaldus Venemaalt 14. juunil Eestisse saabunud loomatsirkuse vastu ja Eesti Loomakaitse Seltsi üleriigiline kampaania vanade mobiiltelefonide annetamiseks loomade heaks.

8. juunil osales Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses toimunud metsloomade abistamise koolitusel.

13. juunil toimus Tallinnas Eesti Loomakaitse Seltsi liikmete üldkoosolek, kus kinnitati seltsi 2015. aasta majandusaasta aruanne, lisaks viidi sisse parandusettepanekud arengukavas Katrin Vels’i täpsustavate küsimuste ja ettepanekute osas ning kinnitati seltsi 2016.-2021. aasta arengukava.