Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused mais 2015

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 328 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, samuti väärkoheldud ja hulkuvate loomade ning vigastatud lindude kohta. Kuna seltsil puudub...

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 328 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, samuti väärkoheldud ja hulkuvate loomade ning vigastatud lindude kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks mais kokku 17 pöördumist, neist 9 Veterinaar- ja Toiduametile, 6 kohalikele omavalitsustele ja 1 politseile.

Mais hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 34 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1654,20 euro ulatuses. Aidati kasse, koeri, siile, küülikuid ja pesukaru.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte mais 51 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi poolt Tallinna Vanalinna Päevade raames korraldatud lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2015 ja seltsi üleskutse oma loomaga rohkem tegeleda. Lisaks kajastati märkimisväärselt Saaremaal aset leidnud hobuste väärkohtlemise juhtumit ja seltsi rahulolematust Lääne-Saare vallavalitsuse tegevusega hulkuvate kasside probleemi lahendamisel.

4.-10. mail viis Eesti Loomakaitse Selts Cherry pakkumisteportaalis läbi emadepäeva heategevuskampaania, millega õnnestus koguda annetusi 470 euro ulatuses. Annetused lähevad peamiselt abivajavate loomade toidu-, ravi- ja teiste veterinaarsete protseduuride katmiseks, samuti hüljatud lemmikutele uue kodu otsimise ja ennetava teavitustöö toetuseks. Loe lähemalt siit.

30. mail korraldas ELS Tallinna Vanalinna Päevade raames teist aastat lemmikloomade, loomaomanike ja loomasõprade ühist rongkäiku Käpakäik 2015, mille peamiseks eesmärgiks oli näidata, et oma lemmikuga tuleb tegeleda ning see on võimalik ka linnaruumis. Politseipargist alanud rongkäik kulmineerus Raekoja platsil koerte trikkide ja teiste etteastetega, millest said osa võtta ka mitmed neljakäpalised publiku seast ning nõuandeid heast loomapidamisest jagas ELS-i avatud infolaud. Loe lähemalt siit.