Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused mais 2016

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 408 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja mõnevõrra vähem üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Märkimisväärselt palju teateid laekus ka...

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 408 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja mõnevõrra vähem üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Märkimisväärselt palju teateid laekus ka abivajavatest lindudest. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks mais kokku 6 pöördumist, neist 4 Veterinaar- ja Toiduametile ja 2 politseile.

Mais hüvitas ELS 27 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1795,35 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad, küülikud, tšintšilja ja vares.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte mais 54 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt 4. juunil Tallinna Vanalinna Päevade raames kolmandat aastat korraldatav lemmikloomade rongkäik Käpakäik 2016, ELSi poolt 2015. aastal kohalike omavalitsuste seas läbi viidud hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu tulemused ning Eesti loomakaitseorganisatsioonide ühine üleskutse peatada Venemaalt 14. juunil Eestisse saabuvat loomatsirkust.

5. mail külastasid Eesti Loomakaitse Seltsi partnersuhete juht Marika Nekljudova ja kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar Saku Gümnaasiumit ning pidasid sealsetele 3.-9. klasside õpilastele maha tunniajase ettekande loomakaitse teemadest Eestis ja heast lemmikloomapidamisest.

9. mail kohtusid Eesti Loomakaitse Seltsi partnersuhete juht Marika Nekljudova ja juhatuse liikmed Merli Jürisoo, Oleg Zhemchugov Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhtivinspektor Kätlin Müürsepp’aga. Arutati läbi erinevaid loomakaitsealaseid murekohti Tallinnas ning leiti võimalusi paremini toimivaks koostööks.

10. mail väljastas Eesti Loomakaitse Selts pressiteate ning avaldas hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu tulemused. Uuringus osales 161 omavalitsust. Uuringu eesmärgiks oli saada ülevaade hulkuvate loomadega seotud tegevustest ja olukorrast Eestis kohalike omavalitsuste esindajate hinnangute alusel, et kaardistada olukord ning pakkuda välja võimalikke stsenaariume tegevuste paremaks korraldamiseks ja tõhususe kontrollimiseks.Uuringu tulemused on kättesaadavad:
http://www.loomakaitse.ee/wp-content/uploads/2016/05/Hulkuvate-loomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf

20. mail võttis ELSi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar osa Eestimaa Looduse Fondi poolt kokku kutsutud ümarlauast „Abitud metsloomad ja nende abistamise tulevik Eestis“, kus kohtusid ja arutasid metsloomade abistamise teemasid metsloomade ravimisele spetsialiseerunud veterinaar Madis Leivits, Eesti Loomakaitse Selts, Eestimaa Loomakaitse Liit, Eestimaa Looduse Fond, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet ja Tallinna Keskkonnaamet.

25. mail külastasid ELSi partnersuhete juht Marika Nekljudova ja kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar Kalamaja Põhikooli ning pidasid sealsetele 2. ja 3. klasside õpilastele maha kaks tunniajast loengut loomakaitsealasest tööst Eestis ja heast lemmikloomapidamisest.

26. mail kohtus ELSi kommunikatsioonijuht Liisi Moosaar CIF Estonia rahvusvahelise sotsiaalprojekti raames Taiwanist pärit sotsiaaltöötajaga tutvustades loomakaitse valdkonda ja selle olulisemaid teemasid Eestis.