Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused märtsis 2015

Märtsis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 266 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, väärkoheldud loomade ja vigastatud lindude kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi...

Märtsis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 266 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, väärkoheldud loomade ja vigastatud lindude kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks märtsis kokku 10 pöördumist Veterinaar- ja Toiduametile.

Märtsis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 33 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1725,05 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte märtsis 43 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust tegeliku 2014. aasta kõige loomavaenulikuma teo väljaselgitamine telesaate „Radar“ abil ja seoses sellega Haapsalu linnavalitsuse poolse häältevõltsimise avalikustamine, samuti sai palju meediakajastust seltsi kevadine kasside ja koerte steriliseerimise ja kastreerimise kampaania.

11. märtsil teavitas ELS oma liikmeid ja vabatahtlikke ning ELSi Facebook’i lehe jälgijaid loomakaitseseaduse muudatusettepanekute ettevalmistamisest.

16. märtsil alustas ELS kuu aega kestnud kevadise kasside ja koerte steriliseerimise ja kastreerimise kampaaniaga, millest võtsid osa 9 loomakliinikut üle Eesti pakkudes steriliseerimisel ja kastreerimisel tavapärasest soodsamaid hindu.