Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused märtsis 2017

Märtsikuus saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 199 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate...

Märtsikuus saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 199 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks märtsis kokku 8 pöördumist, neist seitse  Veterinaar- ja Toiduametile ning ühe kohalikule omavalitsusele.

Märtsis hüvitas ELS  16 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1246,56  euro ulatuses. Abi said kassid, koerad ja siil. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte aprillis 8 korral.

01.03  ja 02.03.2017 toimus Huvikaitselabori projekti koolitus, kus projektis osalenud organisatsioonid tutvustasid oma huvikaitseplaani (sh ELS projekti lõppeesmärk ehk ideaalolukord on: ühtne lemmikloomaregister, millel on haldaja ning rahastaja ning kohustuslik lemmiklooma kiibistamise nõue üle Eesti).

Vahemikus 30.03 kuni 23.04.2017 viisime liikmete ja vabatahtlike seas läbi rahulolu uuringu, mille eesmärk on välja selgitada liikmete ja vabatahtlike soovid ja ootused organisatsioonile.