Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused novembris 2014

Novembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 270 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, aga ka üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta, lisaks teatati võrdlemisi palju hulkuvatest loomadest või looma...

Novembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 270 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, aga ka üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta, lisaks teatati võrdlemisi palju hulkuvatest loomadest või looma endale võtmise soovist. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks novembris kokku 8 pöördumist, neist 7 Veterinaar- ja Toiduametile, ent ka ühele kohalikule omavalitsusele.

Novembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 55 hüljatud ja väärkoheldud looma (nende hulgas 50 kassi, koer, papagoi, tšintšilja, merisiga ja rott) raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit ja -tarbed) 1740,76 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte novembris 10 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust koertega kerjamine ning probleemid Tallinna Loomade Hoiupaiga kliinikuga.

1. novembril tähistas Eesti Loomakaitse Selts koos teiste loomasõpradega Tallinnas Mustika kaubanduskeskuses rahvusvahelist veganpäeva juba neljandat aastat järjest toimuva Taimetoidumessiga. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada täistaimseid toite ja vegan-elustiili. Külastajaid ja asjasthuvitunuid oli messile kogunenud palju ning nii korraldajad kui ka osavõtjad tõdesid taas ürituse toimumise olulisust. Taimetoidumessi korraldas Eesti Vegan Selts koostöös loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, liikumise Loomade Nimel ja Eesti Loomakaitse Seltsi vabatahtlikega.

7. novembril tutvusid kolm ELS-i töötajat koos Veterinaar- ja Toiduameti Raplamaa Veterinaarkeskuse peaspetsialisti Eda Toometiga Raplamaal asuvas MTÜ Eesti Koerte Pääste Seltsis koerte pidamistingimustega. ELS veendus, et koerte pidamistingimused ei olnud rahuldavad. Toomet esitas kontrollkäigu järgselt MTÜ-le ettekirjutused, mille täitmist oodatakse hiljemalt aasta lõpuks.

24. novembril toimunud ELS-i üldkoosolekul hääletasid seltsi liikmed juhatusse kuulunud Kadi Ellus`e juhatusest välja tulles vastu tema enda sooviavaldusele end juhatuse liikme staatusest välja arvata. Ühtlasi hääletati juhatusse kaks uut liiget: Merli Jürisoo ja varem juba juhatusse kuulunud Geit Karurahu. Üldkoosoleku käigus sai tutvutud ka uute seltsi astunud liikmetega ning arutatud mitmeid päevakorralisi küsimusi.