Vali (lemmik)looma hoolega!

Kevad ja peatselt saabuvate puhkuste aeg paneb nii mõnegi meist mõtlema lemmiklooma võtu peale. Kahjuks kipume sageli tegema oma otsuse just emotsiooni ajel ega mõtle läbi milline loom võiks meie...

Kevad ja peatselt saabuvate puhkuste aeg paneb nii mõnegi meist mõtlema lemmiklooma võtu peale. Kahjuks kipume sageli tegema oma otsuse just emotsiooni ajel ega mõtle läbi milline loom võiks meie elustiiliga ja võimetega sobida. Samuti jääb tihti tähelepanuta looma päritolu ja selle olulisus. Eesti Loomakaitse Selts kutsub üles looma perre valima hoolikalt.

Selleks, et halbu üllatusi vältida, tuleks alustuseks mõelda mida loomalt ootad ehk mis eesmärgil soovid endale looma võtta ja kas soovitud loom suudab sinu ootuseid täita. Mitte vähem olulisem on uurida, mida soovitud loom vajab selleks, et elada liigile omases keskkonnas ja tegeleda liigile omaste tegevustega ning kas suudad ja tahad seda talle pakkuda. Samuti peab tõdema, et alati tuleb valmis olla üllatusteks. 

Mõtle läbi, kas soovid looma…

…kellega koos saab midagi teha või piisab lihtsalt tema olemasolust?

…kes soovib sinu seltskonda või kes toimetab omaette?

…kellele sobib elada meiega ühes elukeskkonnas või kellele tuleb luua oma?

…kelle kasvamise eest oled valmis vastutama ja sellesse panustama või soovid looma, kes on täiskasvanud?

“ELSi kätte jõuavad just need loomad, kellele ei suudeta pakkuda sobivat elukeskkonda või kellega on tekkinud probleemid. Sageli inimesed ei ole olnud võimelised tagama loomale liigomast keskkonda ja tegevusi, mille tulemusel on tekkinud loomal käitumisprobleemid. Oleme mitmeid kordi näinud kuidas meieni jõudnud niinimetatud halvasti või valesti käituva looma probleemid kaovad, kui ta jõuab teadliku inimese hoole alla. Seega julgeme öelda, et paljud meie probleemid loomadega saavad alguse just meist,” kommenteeris ELSi otsese abistamise juht Elis Järvsoo.

Kui oled jõudnud sinnamaani, et tead milline on sinu valmisolek, võimekus ja millist looma sa endale soovid, siis edasi tuleb vaadata kust kohast loom soetada. Ka seda tasub teha hoolikalt ja ettevaatlikult. Kahjuks võib juhtuda, et võtad endale looma kohast kus võib saada petta.

Kindlasti soovime kõik endale looma, kes on nii füüsiliselt kui ka vaimselt terve. Nii nagu inimeste iseloomu ja eluga toimetulekut mõjutavad lapsepõlvetraumad ja kasvamise keskkond, mõjutavad need samad tegurid ka loomi.  Just seetõttu on oluline kontrollida looma päritolu ja olla võimalikult kindel, et lemmiku esimene kodu ei ole loomale negatiivselt mõjunud. Seega tasub loom soetada kohast, kus loomi ei kasvatata ärilisel eesmärgil, sest kahjuks just tulu teenimine toob loomade jaoks sageli kaasa minimaalsed või lausa puudulikud elutingimused. Samuti on oluline eelnevalt uurida, et loomakasvataja on omandanud vajalikud teadmised ja oskused teatud liigiga tegelemiseks. 

Enne looma soetamist…

…kontrolli kasvataja, müüja/ettevõtte, varjupaiga tausta;

…uuri kas ja kust on looma loovutaja saanud oma teadmised ja oskused;

…külasta looma esimest kodu ning palu näha looma vanemaid ja õdesid, vendi;

…uuri loomaga kaasaantavaid dokumente, kas kõik on nii nagu peab;

…küsi looma või/ja vanemate tervise kohta ja palu näha uuringute dokumente;

…küsi soetatava looma iseloomu kohta.

Kui teil tekib loetletud küsimustele vastamisega probleeme või looma soetamise koht tundub kahtlane, siis tasub läbimõtlemisega alustada algusest või leida looma võtuks uus koht. Küsimuste korral võib pöörduda ka Eesti Loomakaitse Seltsi poole. Samuti tasub Seltsile teatada kahtlasest looma müüjast: +372 526 7117, info@loomakaitse.ee.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.

Lisateave:

​Geit Karurahu

Kommunikatsiooni- ja turundusjuht

geit.karurahu@loomakaitse.ee

Telefon: +372 55505009 

Leave a Reply