Eesti Loomakaitse Selts: loomade kasutamine tsirkuses pole õigustatud

Täna toimus Põllumajandusministeeriumi algatusel loomade tsirkuses kasutamise teemal ümarlaud, milles osalesid asjassepuutuvad ametkonnad ja organisatsioonid, k.a Eesti Loomakaitse Selts. Selts peab algatust tänuväärseks ja loodab, et Põllumajandusministeerium esitab peatselt oma...

Täna toimus Põllumajandusministeeriumi algatusel loomade tsirkuses kasutamise teemal ümarlaud, milles osalesid asjassepuutuvad ametkonnad ja organisatsioonid, k.a Eesti Loomakaitse Selts. Selts peab algatust tänuväärseks ja loodab, et Põllumajandusministeerium esitab peatselt oma seisukoha. Eesti Loomakaitse Selts leiab, et on aeg mitmete teiste riikide eeskujul loomade kasutamine tsirkuses keelustada.

“Loomade kasutamine tsirkuses pole õigustatud ja selleks on viis peamist põhjust: eetilis-kultuurilised, õiguslikud, teaduslikud, majanduslikud ja hariduslikud,” selgitas seltsi meediajuht Annika Lepp. “Loomade tervise ja heaolu tagamine on nii Eestis kui ka Euroopa Liidu tasandil olulise valdkonnana tunnustatud ning kajastab ühiskonna hoiakuid ja eetilisi tõekspidamisi. Seda tõendab ka Eesti Loomakaitse Seltsi ja liikumise Loomade Nimel poolt mõne kuuga loomade tsirkuses kasutamise keelustamiseks kogutud ligi 12 000 allkirja, mis osutab sellele, et tegemist ei ole kitsa ringkonna eelistustega, vaid ühiskonna poolt laiemalt hukkamõistetava tegevusega,” ütles Lepp.

Juuni alguses Eesti Loomakaitse Seltsi ja liikumise Loomade Nimel poolt üles seatud avalik petitsioon allkirjade kogumiseks loomatsirkuste keelustamiseks jääb avatuks järgmise aasta aprillini.

Ümarlaual osalesid Eesti Loomakaitse Seltsi, Eestimaa Loomakaitse Liidu, Eesti Maaülikooli, Veterinaar- ja Toiduameti, Keskkonnainspektsiooni, Tallinna Loomaaia, Keskkonnaministeeriumi, Tsirkusetuuri korraldava Leifi Rahvusvahelise Meelelahutuse OÜ ning Põllumajandusministeeriumi esindajad. 

Leave a Reply