Sügisene üldkoosolek Tallinnas 16.09.

16.09.2013 kell 17.00 toimub Eesti Loomakaitse Seltsi sügisene üldkoosolek aadressil Mardi 11, Tallinn. Päevakord: 1. ELSi hetkeolukord ja tulevikuplaanid 2. ELSi põhikirja muutmine3. Evelyn Valtini lahkumise kinnitamine ELSi juhatusest4. ELSile kuuluva...

16.09.2013 kell 17.00 toimub Eesti Loomakaitse Seltsi sügisene üldkoosolek aadressil Mardi 11, Tallinn.

Päevakord:

1. ELSi hetkeolukord ja tulevikuplaanid 
2. ELSi põhikirja muutmine
3. Evelyn Valtini lahkumise kinnitamine ELSi juhatusest
4. ELSile kuuluva Audemäe kinnistu (katastriüksuse number 10501:001:0016, Abja vald, Viljandimaa) võõrandamise kinnitamine

Kui seltsi liige ei saa ise koosolekul osaleda, siis on võimalik ülesseatud teemade osas kirjalikult volitada enda eest hääletama mõne teise ELSi liikme. Volikiri peab olema allkirjastatud ja edastatud (käsi-)postiga või digitaalselt allkirjastatult ja edastatud e-postile juhatus@loomakaitse.ee ning seda eelneval kokkuleppel isikuga, keda hääletama volitatakse. Lae volikirja vorm alla SIIT

Koosolekule palume registreerida ning märkida oma nimi ja kontaktandmed aadressil juhatus@loomakaitse.ee. Üldkoosolekul saavad osaleda vaid ELSi liikmed.

Leave a Reply