Eesti Loomakaitse Selts soovitab: eelista vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune

Lihavõttepühade eel tuletab Eesti Loomakaitse Selts meelde, et mahemunad ja vabalt peetud kanade munad on märgistatud vastavalt arvuga 0 ja 1. “Tänapäeval on enamus poelettidele jõudvatest kanamunadest pärit masstootmisest, kus...

Lihavõttepühade eel tuletab Eesti Loomakaitse Selts meelde, et mahemunad ja vabalt peetud kanade munad on märgistatud vastavalt arvuga 0 ja 1.

“Tänapäeval on enamus poelettidele jõudvatest kanamunadest pärit masstootmisest, kus igal linnul on kasutada A4 suuruse paberilehe jagu ruumi,” selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Evelyn Valtin. “Kuigi alates 2012. aastast hakkas kehtima täiustatud puuride nõue, mille järgi peab kanadel olema nii pesa, allapanu kui ka õrs, ei võimalda ka nendele nõuetele vastavad puurid kanadele neile loomuomast eluviisi,” lisas ta.

Just seetõttu on seltsi hinnangul loomasõbralikumad tootmisviisid mahetalupidamised ja vabapidamised. Mahetalupidamises ning vabalt peetavad kanad saavad välitingimustes ringi jalutada. Lisaks õues viibimise võimalusele on neile tagatud rohkem ruumi ning võimalus muneda pesasse, olla õrtel, siblida ning mahetootmises ka liivavanne võtta.

Eesti Loomakaitse Selts soovitab tarbijatel jälgida pakendil olevat märgistust, et teada saada, millisest tootmisviisist munad pärinevad.

Munade tootmisviisid on järgmised:

0 – tunnustatud mahemunad

1 – vabalt peetavate kanade munad

2 – õrrekanade munad

3 – puuris peetavate kanade munad

Vabalt või mahedalt peetavate kanade mune müüvad nt. Tallinna ja Tartu Kaubamaja, Solarise toidupood, Prisma, Selver, Viimsi Comarket, erinevad ökopoed: Mahemarket, Bioteek, Ökosahver, Biomarket, Tagurpidi Lavka, Lõuna-Eesti Taluturg, Lõuna-Eesti Ökokeskus ja Roheline tuba.

 

Leave a Reply