Eesti Loomakaitse Seltsi meediakajastus 2013. aastal

Allpool oleval diagrammil on kujutatud Eesti Loomakaitse Seltsi mainimisi Eesti meedias 2013. aasta 12 kuu jooksul. Kajastuste arv on olnud suurim juunis (101), mil avalikkuse tähelepanu all oli elevant Medi...

Allpool oleval diagrammil on kujutatud Eesti Loomakaitse Seltsi mainimisi Eesti meedias 2013. aasta 12 kuu jooksul. Kajastuste arv on olnud suurim juunis (101), mil avalikkuse tähelepanu all oli elevant Medi ja loomade kasutamine tsirkuses.

Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 52 artiklis

Eesti Loomakaitse Seltsi mainiti Eesti meedias 2013. aastal ühtekokku 625 korral.

Jaanuaris mainiti ELSi meedias 38 korral. Peamisteks teemadeks olid ELSi 2012. aasta statistika, karu toomine ööklubisse ja loomatsirkused üldisemalt, ELis jõustunud emisesulgude keeld ja kasside kiibistamine. Õhtulehes avaldasime arvamusloo “Habemega naine, lõbusad Siiami kaksikud ja tantsiv karu”.

Veebruaris mainiti ELSi meedias 43 korral. Peamisteks teemadeks olid kasside kastreerimine/steriliseerimine, ELSi eelmise aasta statistika, jahiseaduse eelnõu ning vastuseis vibujahi seadustamisele. Maak- ondlikud ajalehed avaldasid Tania Selarti artikli “Seadused ristikese pärast – loomade kaitse tagatud vaid paberil”.

Märtsis mainiti ELSi meedias 65 korral. Peamisteks teemadeks olid loomkatsetatud kosmeetika müügikeeld ELis (kuula intervjuud), loomasõbralike kanamunade meeldetuletus, kelmustest hoiatav artikkel “Südamesoojusest ja selle ärakasutamisest” (maakondlikus meedia, Linnalehes ja online allikates) ja üleriigiline suurkampaania “Enne, kui võtad koera… Mõtle!” (kuula intervjuud).

Aprillis mainiti ELSi meedias 54 korral. Peamisteks teemadeks olid karusloomafarmide keelustamise kampaania ja Karjaküla farmi suhtes esitatud kuriteoteade, “Enne, kui võtad koera… Mõtle!” kampaania (kuula intervjuud Tiina Toometiga Vikerraadios), Nõmme lemmik- loomade krematooriumi avamine (Reporter, Kanal2), paljudes online ja trükiväljaannetes nägi ilmavalgust ka artikkel “Südamesoojusest ja selle ärakasutamisest”.

Mais mainiti ELSi meedias 35 korral. Peamisteks teemadeks olid üler- iigiline ühiskampaania “Enne, kui võtad koera… mõtle!” ning kohuse- tundlikku koerapidamise näpunäited. Kuula selleteemalist intervjuud KUKU raadiole. Samuti kajastati maikuus karusloomafarmide petit- siooni ja karusloomateemat üldiselt.

Juunis mainiti ELSi meedias 101 korral. Suure ja pideva tähelepanu all oli elevant Medi juhtum ja loomatsirkuste vastane kampaania ning petit- sioon. Lisaks Medile, pöörasime tähelepanu ka sellele, et käes on “lei- tud” linnu- ja loomapoegade hooaeg. Sellega seoses andsime põhjaliku intervjuu Vikerraadiole. Juunis pöörasime ka tähelepanu uuele ohtlikule trendile – vanalinnas kasutavad kerjused väikeseid koerapoegi raha saamise eesmärgil.

Juulis mainiti ELSi meedias 22 korral. Juulis edastasime avalikkusele meie poolaasta statistika, mis leidis kajastus 11-s väljaandes, k.a. Ak- tuaalses Kaameras, PBKs, Delfis ja Postimees Online-is. Meie poolaasta tulemustega saab tutvuda siin ja siin. Delfis ilmus Tania Selarti arva- muslugu “Karusloomafarmid ei suuda tagada loomadele julmustevaba elu”. Sakalas vestlesime lemmikloomade matmisvõimaluste üle (“Mida teha taevasesse korterisse läinud looma maiste jäänustega”). 

Augustis mainiti ELSi meedias 70 korral. Kõige enam leidis kajastust meie iga-aastane sügiskampaania: Lemmkloomade hülgamine suvi- latesse jätkuvalt probleemiks. KUKU raadiole andis sügiskampaania teemal intervjuu Annika Lepp. Augusti keskpaigas tegime üheskoos var- jupaikadega üleskutse süüdata küünal hüljatud lemmikloomade mäles- tuseks. Tähelepanu pälvisid ka kampaania “Enne, kui võtad koera… Mõtle!” lõpetamine ja karusloomafarmide teemaline ümarlaud Riigikogus. Kuula intervjuud Karel Rüütliga. Ajakirjas Eesti Naine tut- vustas oma tööd ja hingemaailma ELSi hädajuhtumite projektijuht Maaja Mäll.

Septembris mainiti ELSi meedias 36 korral. Palju sai kajastust Põllu- majandusministeeriumis toimunud ümarlaud loomade kasutamisest tsirkuses. Ümarlaual osales ka ELS. Vaata TV3-e Seitsmesed Uudised uudislugu. Äramärkimist leidis ka ELSi pressiteade seoses Euroopa ko- danikualgatusega “Lõpp loomkatsetele!”. Eesti Päevaleht avaldas artikli Liane Stepanovi tänavu politsei ja piirivalve kolledžis kaitstud lõputööst, milles selgus, et ehkki loomapiinamise juhtumitest antakse politseile teada sageli, on süüdlaste kindlakstegemise ja karistamisega tõsiseid probleeme.

Oktoobris mainiti ELSi meedias 63 korral. 24 korda leidis äramärkimist loomasõbralikuma ja loomavaenulikuma avaliku teo valimine ja tulemused. Vaata Kanal2 Reporteri uudislõiku. Samuti ka- jastati erinevates meediakanalites ka ELSi ja teiste organisatsioonide poolt korraldatud Taimetoidumessi, mis toimus 2. novembril Viru Ke- skuses. Vaata TV3, Kanal2 ja Tallinna TV uudiseid.

Novembris mainiti ELSi meedias 46 korral. Peamisteks teemadeks ku- junesid Tallinna Loomade Hoiupaigaga seotud mured, Keskkonnaminis- teeriumis ettevalmistusel olev mingifarmide keelustamise eelnõu, ELSi heategevuslik kalender, Seltsi poolt läbiviidud loomakaitsealase tead- likkuse uuring ja Euroopa Liidu kodanikualgatus “Lõpp loomkatsetele”.

Detsembris mainiti ELSi meedias 49 korral Peamisteks teemadeks ku- junesid seltsi hoiatused hoida oma lemmikloomad aastavahetuse müra tõttu kodus, seltsi ülevaade enim tähelepanu saanud loomakaitsejuhtu- mitest ning nelja organisatsiooni, koka ja toidublogija ühisüleskutse veeta jõulud lihavabalt. TV3 Seitsmesed Uudised külastas Karjaküla karusloomafarmi. 

Detailsem meediaanalüüs PDF formaadis SIIN

Leave a Reply