Eesti Loomakaitse Seltsi meediakajastus 2014. aastal

Allpool oleval diagrammil on kujutatud Eesti Loomakaitse Seltsi mainimisi Eesti meedias 2014. aasta 12 kuu jooksul. Kajastuste arv on olnud suurim detsembris (64), mil avalikkuse tähelepanu all oli aasta kõige...

Allpool oleval diagrammil on kujutatud Eesti Loomakaitse Seltsi mainimisi Eesti meedias 2014. aasta 12 kuu jooksul. Kajastuste arv on olnud suurim detsembris (64), mil avalikkuse tähelepanu all oli aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo valimine ning lemmikloomade hoidmine ilutulestiku hirmu ja ohtude eest.

Keskmiselt mainiti Eesti Loomakaitse Seltsi kuus 32 artiklis.

Eesti Loomakaitse Seltsi mainiti Eesti meedias 2014. aastal ühtekokku 382 korral.

Meediakajastuse dünaamika 2014

Jaanuaris mainiti ELSi meedias 61 korral. Peamisteks teemadeks olid mingifarmide võimalik keelustamine ja karusloomafarmide olukord, Loomade Hoiupaiga temaatika, ELSi poolt koostatud 2013. aastal enim kajastatud loomakaitseteemaliste lugude ülevaade ja ELSi 2013. aasta statistika.

Veebruaris mainiti ELSi meedias 37 korral. Kõige enam avalikku tähelepanu said kerjused ja nende apaatsed koerapojad, loomakaitsjate püüe keelustada karusloomafarmid ja suletava Pet Centeri juhtum.

Märtsis mainiti ELSi meedias 4 korral. Enam kajastatud teemadeks olid ühekuise varjupaigast üheks õhtuks ETV otse-eetrisse võetud kutsika lugu, Mustamäe KÜ-de ümarlaual tutvustatud koerte-kasside pidamise eeskiri ja Swedbanki annetuskeskkond.

Aprillis mainiti ELSi meedias 26 korral. Peamisteks teemadeks olid Tallinna kasside kiibistamise kampaania, ELS-i poolt Euroopa Parlamendi saadikukandidaatidele allkirjastamiseks saadetud tõotus seista loomade heaolu eest, ELS-i uue tegevjuhi Henry Vürsti ametisse astumine, inimeste teadmatus lemmikloomade matmisel ja Lenna heategevuskontsert ELS-i toetuseks.

Mais mainiti ELSi meedias 54 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust lemmikloomade paraad Käpakäik 2014, Maardu prügikonteineri kõrvalt leitud kutsikate lugu ning Reval Café nimetamine kõige loomasõbralikumaks kohvikuteketiks.

Juunis mainiti ELSi meedias 26 korral. Enam kajastatud teemadeks olid Maardus väärkoheldud kutsikate juhtumid, ELS-i ja teiste loomasõprade eestvedamisel heategevusliku perepäeva „Lemmikule kodu“ läbi viimine ja ELS-i poolt juunikuuks organiseeritud heategevusliku Pop Up poe avamine.

Juulis mainiti ELSi meedias 33 korral. Kõige enam avalikku tähelepanu sai Tartu raudteejaamast kojamehe koera varastamine väidetavalt kahe end alusetult Eesti Loomakaitse Seltsi töötajateks nimetanud naisterahva poolt, ekki hiljem selgus, et koer oli siiski ise hulkuma läinud vaatamata tundmatute naiste korduvatele katsetele koer võõrandada. Lisaks said tähelepanu põllumajandusministri Ivari Padari kokku kutsutud koosolek karusloomafarmide loomapidamistingimuste parandamise teemal ning Loomuse algatatud karusloomafarmide ja loomatsirkuste keelustamise manifestile allakirjutamine 16 organisatsiooni poolt. Mitmel korral kajastati meedias ka pääsupoegade kinnimüürimist Õismäe kortermajas ning tänu avalikkuse tähelepanule õnnestus osad linnupojad siiski päästa.

Augustis mainiti ELSi meedias 7 korral. Peamisteks teemadeks olid Eesti Loomakaitse Seltsi tegevuse 2014. aasta esimese poole kokkuvõte ning Õle tänaval üle kümne aasta elanud koertekoloonia päästmisoperatsioon.

Septembris mainiti ELSi meedias 27 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust peremehe poolt kirvega hoobi saanud koera päästmine ning Paides prügikasti hüljatud ja leitud vastsündinud koerapoegade lugu.

Oktoobris mainiti ELSi meedias 27 korral. Enam kajastatud teemadeks olid aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo valimine ning vegan-elustiili tutvustav Taimetoidumess.

Novembris mainiti ELSi meedias 10 korral. Peamisteks teemadeks olid koertega kerjamine ning probleemid Tallinna Loomade Hoiupaiga kliinikuga.

Detsembris mainiti ELSi meedias 64 korral. Kõige enam avalikku tähelepanu said loomaomanike nõustamine oma lemmikute hoidmiseks ilutulestike eest ning aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo valimine.