Karjaküla karusloomafarmi külastusest

13. veebruaril tutvus Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu AS Balti Karusnahk Karjaküla karusloomafarmi avatud uste päeva raames sealse eluoluga. Tutvustati rebaste ja minkide pidamistingimusi, näidati uusi puure ja...

20150213_13125413. veebruaril tutvus Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu AS Balti Karusnahk Karjaküla karusloomafarmi avatud uste päeva raames sealse eluoluga. Tutvustati rebaste ja minkide pidamistingimusi, näidati uusi puure ja räägiti tulevikuplaanidest. Loomakaitsja silmadele oli püüdlikult korraldatud ekskursioon vaatamata külalislahkusele õõvastav. Külastamise hetkel sai näha farmi põhikarja, kus on ligi 30 000 minki ja 22 000 rebast. Enne tapahooaja algust on mingifarmis aga kokku ligi 150 000 looma.

Ehkki rebasefarmis on alustatud uuendustega ja osa loomapuuridest on juba väljavahetatud ning seaduses määratud mõõtudega kooskõlla viidud, ei võimalda uued puurid aga endiselt seadusega ettenähtud varjumis- ja tuhnimisvõimalust. Varjuda on võimalik vaid tiinetel ja poeginud loomadel. Täielikku varjumisvõimalust kõigile rebastele ei plaani farm võimaldada ka tulevikus: puuridele lisatakse ühte nurka kinnine välissein, mis jääb siiski puuri eest vaadatuna avatuks ja ei võimalda rebasel soovi korral peituda. Farm on alustanud juba seesuguste muudatustega vaatamata sellele, et tegemist on alles seadusemuudatuse ettepanekuga, mille AS Balti Karusnahk on esitanud Põllumajandusministeeriumile ja mis ei ole tänaseni veel vastu võetud.

Eesti Loomakaitse Selts seisab karusloomafarmide keelustamise eest Eestis ja toetab loomade eestkosteorganisatsiooni Loomus tegevust keelu jõustumiseks parlamendile vastava seaduseelnõu esitamises.