Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused aprillis 2014

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 281 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate...

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 281 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 4 pöördumist.

Aprillis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 62 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 3325,37 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 26 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu Tallinna kasside kiibistamise kampaania, ELS-i poolt Euroopa Parlamendi saadikukandidaatidele allkirjastamiseks saadetud tõotus seista loomade heaolu eest, ELS-i uue tegevjuhi Henry Vürsti ametisse astumine, inimeste teadmatus lemmikloomade matmisel ja Lenna heategevuskontsert ELS-i toetuseks.

ELS-i tegevjuhina asus 1. aprillil tööle Henry Vürst, kes tõi organisatsiooni kaasa laialdased kogemused turundusest ja ettevõtlusest ning loomakaitse valdkonna värske tulijana 14-aastasele seltsile vajalikku uut hingamist.

25. aprillil saatis ELS Euroopa Parlamendi saadikukandidaatidele allkirjastamiseks tõotuse seista loomade heaolu eest. Tõotus oli osa Euroopa Liidu juures tegutseva lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals algatatud kampaaniast, mille eesmärk oli viia loomade heaolu küsimused Euroopa Parlamendi valimiste keskmesse ning julgustada Euroopa kodanikke valima kandidaate, kes muu hulgas ka loomakaitset oluliseks peavad.

ELS-i ja Lenna koostööna toimus 25. aprilli õhtul Tallinnas kohvikus Sinilind heategevuskontsert, mille kogu piletitulu läks loomakaitse toetuseks.

Leave a Reply