Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused juulis 2014

Juulis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 493 teadet. Kõige enam teateid saabus vigastatud lindude, väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi...

Juulis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 493 teadet. Kõige enam teateid saabus vigastatud lindude, väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskema juhtumi lahendamiseks Veterinaar- ja Toiduametile 1 pöördumise.

Juulis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 83 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 2799,06 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 33 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu Tartu raudteejaamast kojamehe koera varastamine väidetavalt kahe end alusetult Eesti Loomakaitse Seltsi töötajateks nimetanud naisterahva poolt, ekki hiljem selgus, et koer oli siiski ise hulkuma läinud vaatamata tundmatute naiste korduvatele katsetele koer võõrandada. Lisaks said tähelepanu põllumajandusministri Ivari Padari kokku kutsutud koosolek karusloomafarmide loomapidamistingimuste parandamise teemal ning Loomuse algatatud karusloomafarmide ja loomatsirkuste keelustamise manifestile allakirjutamine 16 organisatsiooni poolt. Mitmel korral kajastati meedias ka pääsupoegade kinnimüürimist Õismäe kortermajas ning tänu avalikkuse tähelepanule õnnestus osad linnupojad siiski päästa.

25.-27. juulil toimus Eesti Loomakaitse Seltsi liikmete, vabatahtlike ja töötajate suvine kokkutulek Kaagvere külas. Kolme päeva jooksul arutati loomakaitse edasisi tegevusi, loodi omavahel kasulikke kontakte, kohtuti ELFi ekspert-veterinaari dr. Madis Leivitsi ja Kristi Salvega Tartu Kassikaitse MTÜ-st. Külastati ka RMK Elistvere loomaparki ja peeti Emajõel tiimitöö tõhustamiseks maha üks vahva kanuumatk.