Pressiteade: Esimese poolaastaga on Eesti Loomakaitse Selts abistanud otseselt poolt tuhandet looma ja kaudselt loodetavasti rohkemaidki

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) on 2014. aasta esimese kuue kuuga olnud abiks 499 looma puudutava hädajuhtumi lahendamisel ja katnud loomade veterinaarkulusid 19 683,13 euro eest. Keskmiselt toetas ELS loomade veterinaarseid...

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) on 2014. aasta esimese kuue kuuga olnud abiks 499 looma puudutava hädajuhtumi lahendamisel ja katnud loomade veterinaarkulusid 19 683,13 euro eest.

Keskmiselt toetas ELS loomade veterinaarseid protseduure ja sellega seonduvaid kulusid 3 280 euroga kuus. 5 915 euroga toetati 220 kassi ja 8 koera steriliseerimist-kastreerimist. 910 euro eest said kiibistatud 81 kassi ja 8 koera. 1 800 euroga vaktsineeriti 76 kassi ja 36 koera. Üle 100 looma ravi ja muude veterinaarsete protseduuride teostamist toetati 2 800 euroga. 40 loomale osutati transpordiabi ning varustati toidu ja hooldusvahenditega 815 euro ulatuses. Lisaks kassidele ja koertele said ELS-i kaudu veterinaarset abi 6 merisiga, 5 deegut, 3 kajakat, 2 nugist, 2 ogahiirt, küülik, vares, siil, kilpkonn ja toonekurg.

ELS nõustas poole aastaga eraisikuid ja ametkondi ning lahendas seltsile saabunud juhtumeid ühtekokku 1 742 korral, mis teeb keskmiselt 10 juhtumit päevas. Juhtumite lahendamiseks koostas ELS ametkondadele nagu Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitused ja teised 42 pöördumist ja avaldust.

Tänu Royal Canin Eestile sai Eesti Loomakaitse Selts toiduabi osutada lisaks veel paljudele abivajavatele loomadele. 2014. aasta esimeses pooles on Royal Canin seltsile annetanud kokku 278 kilogrammi koera- ja kassitoitu, mille ELS on omakorda suunanud erinevatele loomi abistavatele organisatsioonidele ja hoiukodudele.

Nestlé Purina Eesti annetuste toel sai ELS toetada varjupaigas elavaid kasse 700 Felixi kassieine ja 50 paki Friskies kassitoiduga.

Abivajavate loomadega seotud ravikulud ja veterinaarsete protseduuride tasud maksti suures ulatuses tänu Eesti Loomakaitse Seltsile laekunud rahalistele annetustele ning Swedbanki annetuskeskkonna ja Põllumajandusministeeriumi toel. ELSi infoliini hallatakse annetuste toel.

Lisaks loomade veterinaarkulude tasumisele ja hädajuhtumite lahendamisele tegeleb Eesti Loomakaitse Selts igapäevaselt ka loomade väärkohtlemise ennetamisega, sh loomade heaolu põhimõtete levitamisega elanikkonna hulgas, loomakaitsealaste koolitustega ning loomakaitsealases järelevalves ja õigusloomes osalemisega.

“2014. aasta esimeses pooles on olnud koostöö Eesti Loomakaitse Seltsi jaoks üks olulisi märksõnu: oleme loonud kasulikke kontakte ja leidnud kaasamõtlejaid erinevate ametkondade ja ettevõtete seas, ehkki suur osa tööst on veel ees, et ühiskonnas rohkem loomasõbralikke muutusi esile kutsuda,“ selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi tegevjuht Henry Vürst ning lisas: „Võrdselt hädajuhtumite lahendamisele oleme pannud jätkuvalt rõhku ka ennetustööle, oleme korraldanud erinevaid teavituskampaaniad ja viinud läbi üle-Eestilisi heategevusprojekte, millega on kaasa tulnud positiivselt suur hulk inimesi.“