Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused mais 2014

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 307 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate...

Mais saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 307 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 3 pöördumist.

Mais hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 57 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit jms) 2066,74 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 54 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu lemmikloomade paraad Käpakäik 2014, Maardu prügikonteineri kõrvalt leitud kutsikate lugu ning Reval Café nimetamine kõige loomasõbralikumaks kohvikuteketiks.

17. mai hommikul leiti Maardus prügikonteinerite kõrvalt karbist kuus vastsündinud ja külmunud koerakutsikat. ELS toimetas kutsikad loomakliinikusse, otsis neile hoiukodud ja esitas politseile väärteoteate. Kaks kutsikatest surid nõrga tervisliku seisundi tõttu ning ülejäänud kutsikad on tänu arstiabile ja headele hoiukodudele tänaseks kosumas.

18.-19. mail toimus Raplamaal ELS-i juhatuse, töötajate, aktiivsete liikmete ning vabatahtlike kokkutulek, et saada hiljuti meeskonnaga liitunud inimestega tuttavaks ja arutada aktuaalsemaid seltsi tegevuse ja loomakaitse teemasid. Üheskoos külastati ka Raplamaal tegutsevat Imeloomade Seltsi, tutvuti sealsete ravi ja hoolt saavate loomadega ning nende elutingimustega, samuti arutati seltsi perenaisega hetkeolukorra ja koostöö üle.

24. mail toimus ELS-i eestvedamisel Eestis esimest korda lemmikloomade paraad Käpakäik 2014, mis ühtlasi avas Tallinna Vanalinna Päevad. Paraadi eesmärgiks oli teavitada avalikkust vastutustundlikust loomapidamisest ning tänu suurele meediahuvile jõudis sõnum ka kõige kaugematesse Eestimaa majapidamistesse. Kohal olid enamalt jaolt koerad ja koeraomanikud. Rongkäik kulmineerus Raekoja platsis koerte etteastetega, aga ka fotokonkursi „Nagu 2 tilka vett“ kõige sarnasema lemmiku ja loomaomaniku valimisega ning Reval Café kõige loomasõbralikumaks kohvikuteketiks nimetamisega. Fotod paraadist.